PCC od pożyczki w 2019 roku

14 stycznia 2019
hello world!

Do końca 2018 r. podatek od czynności cywilnoprawnych (PCC) od pożyczek wynosił co do zasady 2% kwoty udzielonej pożyczki. Od 2019 r. zmniejszeniu uległa stawka podatku do 0,5% kwoty pożyczki. Poza tym obniżony został próg wartości pożyczki, co do którego zastosowanie miało zwolnienie z podatku.

Opodatkowanie PCC umów pożyczki do końca 2018 r.

W zależności od rodzaju podmiotów biorących udział w umowie pożyczki do końca 2018 r. mogliśmy mieć do czynienia z następującymi sytuacjami:

  • opodatkowanie pożyczki stawką 2% (w przypadku większości podmiotów biorących udział w umowie pożyczki);
  • opodatkowanie pożyczki stawką 0,5% (w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki osobowej na rzecz tej spółki osobowej);
  • zwolnienie z opodatkowania (w przypadku pożyczki udzielonej przez wspólnika spółki kapitałowej na rzecz tej spółki lub też w przypadku pożyczek udzielanych najbliższym członkom rodziny – pod warunkiem złożenia zawiadomienia do właściwego urzędu skarbowego).

Zmiany od 2019 r.

W chwili obecnej do umowy pożyczki zastosowanie ma jedna stawka 0,5% wartości pożyczki. Stawka ta występuje niezależnie od rodzaju podmiotów biorących udział w umowie. Oczywiście dotychczasowe zwolnienia od podatku zostały zachowane. Jest to z pewnością dobra wiadomość dla podatników.

Należy jednak zwrócić uwagę, że zmieniły się również przepisy dotyczące kwoty wolnej od podatku w przypadku otrzymanej pożyczki. Do tej pory przepisy przewidywały zwolnienie od podatku pożyczki do łącznej wysokości nieprzekraczającej kwoty 5.000 zł od jednego podmiotu i 25.000 zł od wielu podmiotów w okresach 3 kolejnych lat kalendarzowych. W chwili obecnej limit ten wynosi 1000 zł. Z punktu widzenia podatnika jest to zmiana niekorzystna.

Z uzasadnienia nowelizacji wynika, że zmiany przepisów mają niejako zachęcić podatników do wywiązywania się z obowiązku zapłaty podatku. Zdaniem ustawodawcy obniżenie obciążeń fiskalnych od umów pożyczek przyczyni się do wzrostu koniunktury. Zaobserwujemy przy tym większą liczbę zawieranych transakcji i inwestycji, w szczególności przez przedsiębiorców rozpoczynających działalność gospodarczą.

Czy faktycznie tak będzie? Czas pokaże. Spodziewać się raczej należy jednak, że przeciętny Kowalski, który do tej pory nie odprowadzał podatku od pożyczki otrzymanej od znajomego, nadal nie będzie tego robił. Obniżona stawka podatkowa raczej nie wpłynie na zmianę jego nawyków.

 

 

chevron-down
Copy link