Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Pierwszy taki wyrok w Polsce. Wyrok SA ws. umowy kredytu we frankach szwajcarskich

Spis treści
rozwiń spis treści

Sąd Apelacyjny w Warszawie orzekł w sprawie umowy kredytu hipotecznego indeksowanego w walucie szwajcarskiej o sygn. akt. VI ACa 427/18, która prawdopodobnie stanie się historyczną i kluczową dla polskich frankowiczów.

Po raz pierwszy w Polsce została prawomocnie unieważniona umowa kredytu we frankach szwajcarskich. Jest to niewątpliwie bardzo ważny moment dla wszystkich osób, które posiadają kredyt w tejże walucie. Zgodnie z ustaleniami „Rzeczpospolitej”, spór dotyczył klientki banku, która w 2008 roku uzyskała kredyt w wysokości 485 925, 37 zł we frankach szwajcarskich. Po dziesięcioletnim spłacaniu zaciągniętego kredytu, miała ona do spłaty prawie 500 tysięcy złotych.

Jak dalej podaje „Rzeczpospolita”, powódka wystąpiła z pozwem o częściowe unieważnienie umowy kredytowej w zakresie przeliczania kredytu z wykorzystaniem kursów walut.  Wystąpiła ona również o zwrot ponad 85 tysięcy złotych, jako kwoty wynikającej z zastosowania przez bank niekorzystnej dla niej indeksacji zadłużenia.

Zgodnie z definicją umowy kredytu z art. 69 ustawy Prawo bankowe, umowa ta polega na zwrocie otrzymanej kwoty powiększonej o odsetki i prowizję. Obciążenie klientów ryzykiem kursowym nie mieściło się w żadnym elemencie umowy kredytowej. Na tej podstawie zatem sądy powszechne uznały nieważność umowy kredytu walutowego w całości.

Z wypowiedzi pełnomocnika powódki, udzielonej na łamach 'Rzeczpospolitej’, można wskazać na możliwość wykorzystania przez bank ostatniego możliwego środka odwoławczego. Środkiem tym jest skarga kasacyjna do Sądu Najwyższego.

Najważniejszym i kluczowym argumentem w tej sprawie było to, że bank w momencie udzielania kredytu wiedział o ryzyku kursowym, z jakim wiąże się indeksacja kredytu w walucie szwajcarskiej.

 

 

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career