Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Ministerstwo Finansów informuje: złożenie PIT będzie jeszcze prostsze

Spis treści
rozwiń spis treści

Roczne zeznanie podatkowe za 2018 rok bez konieczności składania jakiegokolwiek wniosku podatnika. Od 15 lutego do 30 kwietnia pojawi się możliwość zapoznania się ze swoim PIT-em na Portalu Podatkowym. Każdy, kto rozliczy się w formie elektronicznej otrzyma szybszy zwrot nadpłaty. Takie zmiany Ministerstwo Finansów planuje zrealizować w najbliższej przyszłości.

Kolejne uproszczenia

Rząd 28 sierpnia 2018 roku przyjął kolejny projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Celem ma być wprowadzenie jeszcze większej ilości uproszczeń przy rozliczaniu deklaracji PIT.

„Bardzo się cieszę, że rząd przyjął tak ważny projekt, który ułatwi coroczne rozliczenie PIT milionom Polaków. Dzięki cyfryzacji Krajowej Administracji Skarbowej nie musimy już wymagać od podatników wypełniania wniosków lub deklaracji, aby spełnili ten obowiązek. Chcemy, aby to urząd skarbowy wypełniał zeznanie i udostępniał je podatnikowi do wglądu i ewentualnego uzupełnienia” – powiedziała prof. Teresa Czerwińska, Minister Finansów,

Z planowanych zmian wynika, że już przy rozliczeniach dochodów za 2018 rok podatnicy nie będą już musieli sporządzać zeznań podatkowych samodzielnie. Krajowa Administracja Skarbowa (KAS) zrobi to za nich i udostępni je na Portalu Podatkowym. W tak przygotowanym zeznaniu podatkowym będzie dostępna możliwość wskazania lub zmiany numeru rachunku bankowego do zwrotu nadpłaty.

Ważne: Każdy z podatników, który złoży zeznanie przy pomocy środków komunikacji elektronicznej otrzyma szybszy zwrot nadpłaty. Realizacja nie zajmie więcej niż 45 dni od złożenia ww. zeznania.

Przygotowanie PIT-u dla wszystkich podatników

Krajowa Administracja Skarbowa wypełni PIT w oparciu o kilka źródeł. Są nimi informacje udostępnione przez płatników; dane przekazane przez podatnika w zeznaniu podatkowym za ubiegły rok, a także te znajdujące się w rejestrach Szefa KAS i w innych rejestrach państwowych. Możliwość rocznego rozliczenia podatku dochodowego od osób fizycznych będzie dotyczyć zarówno osób rozliczających się indywidualnie, jak również tych robiących to wspólnie z małżonkiem lub samotnie wychowujących dzieci.

KAS tworząc zeznanie podatkowe zezwala na:

  • weryfikację i akceptowanie bez zmian – jest to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • brak jakiejkolwiek reakcji w przypadku zeznań PIT-37 i PIT-38 – jest to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • modyfikowanie i uzupełnianie danych, których nie posiada KAS  i ich akceptacja – jest to równoznaczne ze złożeniem przez podatnika rozliczenia rocznego PIT,
  • odrzucenie i rozliczenie się samodzielnie.

Nowe rozwiązania

Zeznania podatkowe mają zostać udostępnione od 15 lutego do 30 kwietnia roku następującego po roku podatkowym.

„W przypadku rozliczeń za 2018 r. zeznania będą dostępne dla podatników – osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-37 oraz podatników uzyskujący przychody z kapitałów pieniężnych (np. przychody ze zbycia akcji) składających zeznanie podatkowe na formularzu PIT-38.

Od rozliczeń za 2019 r. zeznania podatkowe będą dostępne również dla podatników – osób fizycznych prowadzących pozarolniczą działalność gospodarczą, którzy składają zeznanie podatkowe na formularzu PIT-36, PIT-36L lub PIT-28.” – Informacja ze strony Ministerstwa Finansów.

Ważne: Jeżeli KAS będzie posiadał adres e-mail podatnika lub jego nr telefonu, przekaże wiadomość o sporządzonym zeznaniu podatkowym.

25% podatników nie musi nic robić

Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie MF ok. 25% podatników, którzy rozliczają się indywidualnie i nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń może całkowicie bezczynnie przebrnąć przez okres rozliczeń PIT za rok ubiegły. Wszystko zostanie zrobione automatycznie. Kolejne 25%, w których znajdują się osoby rozliczające z małżonkiem i nie korzystają z żadnych ulg i odliczeń, będą musiały zarezerwować sobie czas jedynie na dwa kliknięcia.

Ważne: W każdym przypadku podatnik ma możliwość sprawdzania swojego e-Pita, zmieniać go, uzupełniać o ulgi, darowizny, wskazywać lub zmieniać OPP na rzecz której ma zamiar przeznaczyć 1% podatku należnego. Tradycjonaliści również nie zostają pozbawieni możliwości rozliczenia w formie papierowej.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career