Pogorszenie sytuacji majątkowej jako znamiona oszustwa

14 października 2017
hello world!

Wyrok Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dnia 3 marca 2017 r. II AKa 400/16

Warto zapoznać się z uzasadnieniem wyroku. Okazuje się, że pojęcie pogarszania sytuacji majątkowej pokrzywdzonego jest zdaniem Sądu bardzo szerokie. 

Uzasadnienie Sądu Apelacyjnego

Szkoda majątkowa rozumiana jako rzeczywista strata lub utracona korzyść (art. 361 § 2 k.c.) nie należy do znamion typu czynu zabronionego określonego w art. 286 § 1 k.k. Skutek przestępny w postaci niekorzystnego rozporządzenia mieniem nie jest tożsamy ze szkodą majątkową, lecz jest pojęciem szerszym, obejmującym każde pogorszenie sytuacji majątkowej pokrzywdzonego. 

chevron-down
Copy link