Powrót do szkół. Jak będą wyglądać zajęcia opiekuńcze według wytycznych MEN?

15 maja 2020
hello world!

W ramach kolejnego etapu odmrażania gospodarki od 25 maja uczniowie klas I-III będą mogli wrócić do szkoły na zajęcia opiekuńczo-wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych w szkole podstawowej. Co się zmieni i jak zostanie im zapewnione bezpieczeństwo? Jak będzie wyglądał powrót do szkół? Znane są wytyczne MEN na ten temat.

Powrót do szkół – liczebność klasy

Po pierwsze, liczba dzieci w grupie będzie mniejsza. Na razie w klasie może przebywać do 12 uczniów. Jednakże w komunikacie MEN można przeczytać o odstępstwie od tej reguły. W uzasadnionych przypadkach za zgodą organu prowadzącego będzie można zwiększyć liczbę dzieci – nie więcej niż o 2. Przy określaniu liczby uczniów w grupie należy uwzględnić także rodzaj niepełnosprawności uczniów. Zaleca się, aby w miarę możliwości grupy były prowadzone przez tych samych nauczycieli. Również sala, w której będą się odbywały zajęcia, powinna być niezmienna. Drugie ważne ograniczenie związane jest z powierzchnią placówki. Na każdą osobę przebywającą w budynku powinno przypadać co najmniej 4 m kw. Przy czym do tej przestrzeni wlicza się każde pomieszczenie.

Przeczytaj również:
Odmrażanie gospodarki – co zawiera III etap?

Warunki w sali

Uczniowie powinni siedzieć w ławkach pojedynczo. Ławki natomiast powinny być ustawione w odległości min. 1,5 m od siebie. Uczniowie posiadają swoje własne przybory i nie powinni wymieniać się nimi między sobą. Sala lekcyjna ma być wietrzona co najmniej raz na godzinę, najlepiej w czasie przerwy, chyba że jest potrzeba zrobić to w czasie zajęć. Jeżeli szkoła dysponuje wystarczającą ilością boksów w szatni, co drugi powinien zostać pusty. Nie są dopuszczalne żadne wycieczki ani spacery poza teren placówki.

Powrót do szkół – nauczyciele i pozostali pracownicy

Kolejne zalecenia dotyczą już nauczycieli i innych pracowników szkoły. Powinni zachowywać dystans społeczny między sobą, wynoszący min. 1,5 m. Dotyczy to każdej przestrzeni w szkole. Co więcej, pracownicy pracujący np. w kuchni powinni ograniczyć kontakty z pracującymi w innych miejscach. Wszyscy pracownicy szkoły w razie konieczności powinni być zaopatrzeni w indywidualne środki ochrony osobistej – jednorazowe rękawiczki, osłonę na usta i nos.

Zalecenia dotyczące higieny

Podobnie jak w sklepach, przed wejściem do budynku szkoły będzie możliwe skorzystanie z płynu dezynfekującego do rąk. Zostaną tutaj również udostępnione informacje o sposobie jego użycia oraz obowiązku dezynfekowania rąk przez wszystkie osoby wchodzące do szkoły. Podobnie, w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych zostaną wywieszone plakaty z zasadami prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje. Dezynfekcja toalet będzie zapewniona na bieżąco. Temu procesowi zostaną poddane również pozostałe przedmioty, których używają dzieci. Zaleca się, aby często myć ręce oraz przypilnować dzieci, aby też to robiły.

Powrót do szkół – picie i jedzenie

Główny Inspektor Sanitarny zadecydował o wyłączeniu – często spotykanych w szkołach – źródełek i fontann z wodą pitną. Dopuszczalne są jednak inne urządzenia dystrybuujące wodę. Korzystanie z posiłków musi być bezpieczne, dlatego też musi odbywać się tylko w miejscach do tego przeznaczonych. Po każdej grupie trzeba czyścić blaty stołów i poręcze krzeseł. Jeżeli chodzi o zmywanie, to naczynia i sztućce należy myć w zmywarce z dodatkiem detergentu, w temperaturze min. 60°C lub je wyparzać. Jeśli szkoła zdecyduje się na korzystanie z usług cateringu, to tylko z takiego, który oferuje pojemniki i sztućce jednorazowe.

Postępowanie w razie podejrzenia zakażenia

W celu szybkiej reakcji w przypadku pojawienia się niepokojących objawów u dziecka będzie ustalony z rodzicami schemat szybkiego reagowania. Nauczyciele będą w stałym kontakcie telefonicznym i mogą poprosić o zgodę na zmierzenie temperatury u dziecka. Jeżeli chodzi o pracowników, to powinni przychodzić do pracy zdrowi. W trosce o ich bezpieczeństwo MEN prosi o nieangażowanie pracowników z grupy podwyższonego ryzyka. Jednakże w przypadku wykrycia u jednego z nich objawów choroby należy przygotować pokój, w którym możliwa będzie izolacja. Następnym krokiem jest kontakt ze stacją sanitarno-epidemiologiczną. Szczegóły regulaminów i postępowań określi dyrektor szkoły.

Źródło: komunikat MEN

chevron-down
Copy link