Powrót procesów gospodarczych?

Ze względu na znaczne wydłużenie rozpatrywania spraw gospodarczych (średnio nawet do 16miesięcy), Ministerstwo Sprawiedliwości, po 5 latach nieobecności, chce przywrócić procesy gospodarcze.

Postępowanie nie ma być kopią poprzedniej procedury, ma dążyć do jak najszybszego rozpoznawania
spraw gospodarczych poprzez np. przygotowanie planu procesu, w którym określone zostaną żądania
stron, kwestie sporne, lista dowodów oraz harmonogram kolejnych rozpraw, jeśli nie będzie
możliwości zakończenia sprawy na jednym posiedzeniu.

Pisma procesowe pod kontrolą

Planowane jest również wprowadzenie kontroli ilości składanych pism procesowych. Zażalenia mają być rozpatrywane przez sędziów z tej jednostki, w której rozpatrywana jest dana sprawa.

Mikroprzedsiębiorcy wyłączeni spod rygoru

Ten zaostrzony rygoryzm ma obowiązywać zarówno strony, jak i sąd. Będą mogli się spod niego
wyłączyć mikroprzedsiębiorcy, których sprawy mają być rozpatrywane jako zwykłe sprawy cywilne.
Resort planuje uchwalenie projektu jeszcze jesienią.