Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

RPO zbada sprawę pożarów na składowiskach odpadów

Spis treści
rozwiń spis treści

Rzecznik Praw Obywatelskich podjął sprawę pożarów składowisk odpadów, do których doszło w ostatnich dniach. Obywatele skarżą się RPO na takie częste przypadki, sugerując, że pożary nie zawsze są przypadkowe. Zdaniem Adama Bodnara źródłem systemowego problemu mogą być niedostateczne mechanizmy kontrolne wobec podmiotów przetwarzających odpady.

W związku z pożarami na składowiskach odpadów w Olsztynie, Zgierzu, Trzebini oraz miejscowości Wrzedzień koło Mogilna, RPO wystąpił do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej oraz Głównego Inspektora Ochrony Środowiska.

Nagłośnione przez media zdarzenia wydają się wierzchołkiem góry lodowej – napisał Adam Bodnar do głównego inspektora ochrony środowiska Marka Haliniaka. Według dostępnych informacji, podobnych zdarzeń było w kilku ostatnich miesiącach kilkadziesiąt; podobnie w latach ubiegłych. Rzecznikowi są też znane, z rozpatrywanych spraw,  przypadki cyklicznych pożarów na tych samych składowiskach. Wskazuje to na problem natury systemowej.

Dlatego RPO zwrócił się do GIOŚ o informacje o podjętych działaniach wobec takich zdarzeń z tego roku i lat poprzednich. Spytał, czy stwierdzono – a jeżeli tak, to jakie – ich źródła (np. nieprzestrzeganie warunków prowadzenia składowisk). Rzecznik chce też wiedzieć, czy w przypadku takich ustaleń podjęto stosowne działania nadzorcze lub czy odpowiednie informacje przekazano właściwemu marszałkowi województwa.

Skala problemu zwiększa się od kilku lat

W piśmie do komendanta głównego PSP gen. brygadiera Leszka Suskiego Rzecznik podkreślił, że zjawisko narasta sukcesywnie od kilku lat, na co wskazuje się w branżowych, pożarniczych mediach. Potwierdzać  to mogą kierowane do RPO skargi dotyczące uciążliwości wynikających z sąsiedztwa instalacji do przetwarzania odpadów. Prosząc o pomoc, skarżący wskazują często na przypadki pożarów składowisk i związane z tym zagrożenie dla okolicznej ludności. Formułowane bywają sugestie, że pożary są powodowane – również pośrednio, poprzez niezachowanie należytych środków ostrożności – przez podmioty przetwarzające odpady oraz ich pracowników.

W ocenie RPO wskazuje to na problem natury systemowej. Jego źródłem mogą być w szczególności niedostateczne mechanizmy kontrolne wobec podmiotów przetwarzających odpady.

Rzecznik zwrócił się do komendanta o przekazanie danych o liczbie akcji gaśniczych na składowiskach odpadów oraz innych instalacjach przetwarzania odpadów w tym roku i w latach ubiegłych, a także o informacje o przyczynach pożarów (o ile je ustalono).

Źródło: rpo.gov.pl

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career