Prawo jazdy - spodziewane zmiany

26 października 2018
/

Na stronie Rządowego Centrum Legislacji (RCL) Ministerstwo Infrastruktury opublikowało projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie wzorów dokumentów stwierdzających uprawnienia do kierowania pojazdami.

Prawo jazdy - co się zmieni? Kiedy zmiany zostaną wprowadzone?

Z dokumentu zniknie adres jego posiadacza. Zgodnie z najnowszymi informacjami, nowy wzór prawa jazdy zacznie obowiązywać już od 4 marca 2019 roku.

Co z wydanymi wcześniej dokumentami prawa jazdy?

Autorzy zmian zaznaczają, że dotychczasowe prawa jazdy zachowają swoją ważność. Dokumenty, wydane przed wejściem w życie nowych zasad, zachowają swoją ważność, zgodnie ze wskazanym na nich terminem.

Czym spowodowane są planowane zmiany?

Planowane zmiany związane są z wyrokiem Trybunału Konstytucyjnego. Uznał on, że jeden z przepisów ustawy o kierujących pojazdami jest sprzeczny z Konstytucją RP.  Chodzi konkretnie o kwestię pobierania opłaty ewidencyjnej oraz opłaty za wydanie nowego dokumentu (w sytuacji, kiedy zmienia się adres posiadacza dokumentu). Powodem może być np. decyzja władz samorządowych, które zadecydują o zmianie nazwy ulicy. W przypadku zmiany adresu zamieszkania, który widnieje na dokumencie, należy zaktualizować dane, w terminie do 30 dni. To stwarza konieczność wydania nowego prawa jazdy. Wiąże się to również z pobraniem opłat, przy każdorazowej przeprowadzce kierowcy.

Orzeczenie wydane przez TK spowodowało, że opłaty za wydanie nowych dokumentów nie są w takich sytuacjach pobierane.

Taka konstrukcja prawna powoduje, że każda zmiana miejsca zamieszkania, nawet w obrębie jednego organu wydającego prawo jazdy, wymaga wymiany dokumentu prawa jazdy na zawierający właściwy adres zamieszkania. Generuje to koszty dla posiadaczy prawa jazdy w przypadku, jeżeli to oni dokonali zmiany miejsca zamieszkania – możemy przeczytać w uzasadnieniu projektu nowelizacji rozporządzenia.

W uzasadnieniu wskazano także, że prawo jazdy jest dokumentem, którego celem jest poświadczenie posiadanych uprawnień do kierowania pojazdami. Znaczy to tyle, że umieszczanie adresu w prawie jazdy nie jest konieczne z punktu widzenia obsługi administracyjnej. W ocenie skutków regulacji do projektu nowelizacji wskazano, że na prawach jazdy wydawanych przez większość krajów Unii Europejskiej adresu nie zobaczymy.

Skutki nowelizacji w skrócie

Dokument prawa jazdy zmieni się. Rezygnacja z informacji dotyczącej adresu zamieszkania odciąży finansowo kierowców zmieniających adres zamieszkania oraz zmniejszy obciążenie wydziałów komunikacji. Spadnie także dochód budżetu wszystkich powiatów. Autorzy zmian szacują różnice na około 10,5 miliona złotych rocznie. Zgodnie z planem, nowelizacja rozporządzenia ma wejść w życie 4 marca 2019 r.