Jak wyrobić prawo jazdy

12 grudnia 2017
hello world!

Prawo jazdy to dokument wydawany przez właściwe organy państwowe, regionalne lub samorządowe, pozwalający na prowadzenie pojazdów silnikowych określonych kategorii. Posiadanie go jest nie tylko dużym ułatwieniem w życiu prywatnym, ale także zawodowym.

Pomijając fakt, że w niektórych profesjach prawo jazdy jest koniecznym warunkiem zatrudnienia, to pracodawcy z każdej branży łaskawiej patrzą na kandydatów, którzy posiadają uprawnienia. Nic dziwnego, że większość osób decyduje się na ich zdobycie.

Kto może ubiegać się o prawo jazdy?

O prawo jazdy, wydawane przez polskie organy, może się ubiegać każda osoba, która mieszka w Polsce od co najmniej 185 dni i osiągnęła wymagany wiek dla danej kategorii oraz uzyskała zaświadczenie lekarskie potwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem. W przypadku niektórych kategorii konieczne jest też orzeczenie od psychologa o braku  przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem.

Co dalej?

Po skompletowaniu wymaganych dokumentów należy udać się do wydziału komunikacji swojego urzędu w celu otrzymania numeru Profilu Kandydata na Kierowcę (PKK). Numer ten pozwoli szkole jazdy i ośrodkowi ruchu drogowego na wyszukanie kandydata w systemie. Wniosek można złożyć w dowolnym momencie.

Szkolenie oraz egzamin na prawo jazdy

Koniecznym warunkiem jest udział w kursie praktycznym w szkole jazdy. Jeżeli chodzi o szkolenie teoretyczne, to nie jest ono obowiązkowe. Do egzaminu kandydat może przygotować się sam, jednak w tym wypadku najpierw zalicza państwowy egzamin teoretyczny i po nim udaje się na kurs praktyczny. Po ukończonej nauce w szkole jazdy osoba ubiegająca się o uprawnienie udaje się na egzamin państwowy (w zależności od wybranej ścieżki teoretyczny i praktyczny lub tylko praktyczny) w Wojewódzkim Ośrodku Ruchu Drogowego (WORD).

Ostatnia prosta

W przypadku zdanego egzaminu WORD informuje o tym urząd odpowiedni dla kandydata. Na dzień dzisiejszy za wydanie prawa jazdy należy zapłacić 100 zł i 50 gr. Prawo jazdy powinno być gotowe do odbioru najpóźniej po 9 dniach roboczych od potwierdzenia wpłaty przez urząd. Okres ten jednak może się nieco wydłużyć, do miesiąca lub dwóch miesięcy. Stanie się tak, jeśli zaistnieją jakieś przeszkody. Taką problematyczną sytuacją może być fakt, że kandydat został ukarany zakazem prowadzenia pojazdów.

Prawo jazdy ma termin ważności

Wydane prawo jazdy będzie ważne maksymalnie przez 15 lat. Wymiana dokumentu po upływie terminu jego ważności nie nakłada natomiast obowiązku do ponownego uzyskiwania uprawnień. Ma ona jedynie ma zmusić kierowców do przejścia badań potwierdzających ich zdolność do prowadzenia pojazdów.

Mimo, że regulacje dotyczące procedury zdobywania uprawnień do prowadzenia pojazdów zmieniały się niejednokrotnie, to jedna rzecz pozostała taka sama od 1888 r. kiedy to Karl Benz odebrał pierwsze w historii prawo jazdy - korzystanie z licencji może być naprawdę przyjemne.

 

prawo jazdy, Jak wyrobić prawo jazdy

chevron-down
Copy link