GetBack S.A. nareszcie z prezesem na czele

12 czerwca 2018
hello world!

Spółka GetBack S.A. przez dłuższy czas nie posiadała swojego „przewodnika”. Szczęśliwie, po walnym zgromadzeniu akcjonariuszy, powołano nowego Prezesa Zarządu.

Dnia 19 maja miało miejsce walne zgromadzenie akcjonariuszy GetBack S.A. Wzięło w nim udział 19 akcjonariuszy.  Dominującym uczestnikiem zgromadzenia okazał się główny udziałowiec Spółki, Abris Capital Partners. To właśnie Abris swoją dominacją przegłosował uchwały o nowym składzie Rady Nadzorczej GetBack S.A., nadaniem Radzie dodatkowych uprawnień i w końcu wyznaczenia nowego Prezesa Zarządu Spółki.

GetBack S.A. - nowe władze spółki

Zaczynając od „głowy” Spółki, nowym Prezesem Zarządu GetBack S.A., zgodnie z uchwałą Rady Nadzorczej, jest Przemysław Dąbrowski. Członkiem Zarządu jest Magdalena Nawłoka. Paulina Pietkiewicz, na okres od 22 maja do 21 sierpnia 2018 roku, pełnić ma czynności członka zarządu firmy.

Nową Radę Nadzorczą GetBack S.A. tworzą:

- Paulina Pietkiewicz,

- Jarosław Dubiński,

- Jerzy Zygmunt Świrski,

- Krzysztof Burnos.

Paulina Pietkiewicz pełni obecnie rolę prezesa głównego udziałowca GetBack S.A., Abris Capital Partners. Jerzy Zygmunt Świrski jest z kolei partnerem zarządzającym oraz współwłaścicielem Abrisu. Jarosław Dubiński jest radcą prawnym kancelarii Dubiński, Jeleński, Masiarz i Wspólnicy. Krzysztof Burnos pełni natomiast funkcję prezesa Krajowej Rady Biegłych Rewidentów PIBR.

Nie tylko dodatkowe uprawnienia

Rada Nadzorcza GetBack S.A. otrzymała sporo dodatkowych uprawnień, określonych w statucie Spółki.

Oprócz uprawnieniń pojawiły się jednak także inne zmiany, które nakładają pewne ograniczenia. Jedna ze zmian ogranicza Zarząd w takim zakresie, że ten nie będzie mógł bez zgody Rady Nadzorczej kupować portfeli wierzytelności, których wartość przekracza 10 mln złotych. Takie samo ograniczenie dotyczy też portfeli wierzytelności o mniejszej wartości. Jeżeli: w okresie trzech poprzedzających miesięcy GetBack kupi wierzytelność o łącznej wartości przekraczającej 100 mln złotych – jak wskazuje Business Insider Polska.

Rada Nadzorcza będzie mogła również wyznaczać limit zadłużenia Spółki, jak również zmniejszać ten limit, tj. decydować o zwiększeniu zadłużenia Spółki o 30 mln złotych.

chevron-down
Copy link