Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Prezydent podpisał ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych

Spis treści
rozwiń spis treści

Prezydent Polski Andrzej Duda podpisał w poniedziałek 19 listopada ustawę o Pracowniczych Planach Kapitałowych (PPK). PPK jest pierwszym kompleksowym programem gromadzenia dodatkowych oszczędności w okresie długoterminowym. Program ma zapewnić Polakom bezpieczeństwo w okresie emerytalnym.

Polacy oszczędzają krótkoterminowo

Jak mówiła na uroczystości podpisania ustawy minister finansów Teresa Czerwińska. – „Polacy dzisiaj oszczędzają krótkoterminowo, a zaciągają zobowiązania długoterminowe. W ciągu ostatnich 5 lat czas życia kredytu konsumenckiego wzrósł z 24 do 45 miesięcy. Podpisana przez prezydenta ustawa o PPK spowoduje, że będziemy mieli narzędzia do długoterminowego oszczędzania.”

Celem wzmocnienie rozwoju gospodarki Polski

Resort finansów informuje, że program „Pracownicze Plany Kapitałowe” jest ważnym rozwiązaniem ze względu na bezpieczeństwo i stabilność Polski. Oprócz tego, jak podaje MF, program PPK jest szansą dla rynku kapitałowego, gdyż zbudowanie systemu długoterminowych oszczędności wpłynie korzystnie na potencjał polskiego rynku finansowego. Fundusze zebrane w ramach działania PPK będą zasilać polski rynek kapitałowy. Oznacza to, że kapitał pozostanie w kraju i przyczyni się do wzmocnienia inwestycji w polskie firmy. Na stronie Ministerstwa Finansów czytamy. – „W konsekwencji wzmocni to wzrost gospodarczy naszego kraju, ponieważ lepsza kondycja rodzimych firm doprowadzi do tworzenia nowych miejsc pracy, wzrostu wynagrodzeń oraz zwiększenia środków na inwestycje infrastrukturalne czy przemysłowe.”

Pracownicze Plany Kapitałowe dla milionów Polaków

Szacunkowo program będzie obejmował około 11,5 mln pracowników. Dotyczy to zarówno pracowników zatrudnionych na umowę o pracę, jak i inne formy umów. Po skończeniu 60 roku życia pracownicy będą mogli skorzystać z odłożonych środków. Nagromadzone oszczędności wypłacić będzie można na dwa sposoby. Pierwszym z nich jest wypłata całości sumy jednorazowo. Należy zaznaczyć, że ta forma wiąże się z opodatkowaniem 75 proc. sumy oszczędności. Druga opcja to wypłata w miesięcznych ratach przez okres 10 lat bez żadnego podatku.

Ile wniesie pracownik, a ile pracodawca?

Od 2 do 4 proc. wynagrodzenia – tyle wniesie pracownik. Dla mniej zarabiających, czyli poniżej 120% płacy minimalnej wpłata może wynieść od 0,5 do 4 proc wynagrodzenia. Pracodawca natomiast dopłaci składkę, która wynosić będzie od 1,5 do 4 proc. Państwo sfinansuje tzw. wpłatę powitalną w wysokości 250 zł oraz dopłatę roczną w wysokości 240 zł co roku.

Zmniejszenie ryzyka związanego z kapitałem zagranicznym

Kolejne źródło finansowania dla polskich przedsiębiorstw umożliwi rozwój innowacyjnych technologii. Na arenie międzynarodowej są one jednym z kluczowych czynników. Resort finansów podaje. – „Zapewnienie polskim przedsiębiorstwom stałego dopływu rodzimego kapitału poprzez rodzimy rynek kapitałowy zmniejszy również ryzyka związane z obecnością kapitału zagranicznego.” Zwiększenie możliwości inwestycyjnych i rozwojowych polskich firm może wpłynąć m.in. na wzrost wynagrodzeń. Jednocześnie zainwestowane środki przeznaczone na okres po zakończeniu aktywności zawodowej przyczynią się do polepszenia sytuacji finansowej emerytów.

Daty wejścia programu w życie

Ministerstwo Finansów poinformowało, że PPK zostanie wprowadzone stopniowo i będzie dotyczyć firm, które zatrudniają:

  • minimum 250 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2019 r.,
  • nie mniej niż 50 osób zatrudnionych – na dzień 1 stycznia 2020 r.,
  • minimum 20 osób zatrudnionych – na dzień 1 lipca 2020 r.,
  • pozostałych firm zatrudniających, w tym sfery publicznej – na dzień 1 stycznia 2021 r.

Towarzystwa funduszy inwestycyjnych, zakłady ubezpieczeń i powszechne towarzystwa emerytalne będą prowadziły PPK.

Zdjęcie: (https://www.mf.gov.pl)

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career