Prezydent Warszawy zakazała organizacji Marszu Niepodległości

7 listopada 2018
/

Hanna Gronkiewicz-Waltz działając na podstawie przepisów ustawy prawo o zgromadzeniach, postanowiła zakazać organizacji Marszu Niepodległości który miał odbyć się w dniu 11 listopada 2018r.

Z uzasadnienia decyzji możemy się dowiedzieć, że Prezydent powzięła wątpliwości co do bezpiecznego przeprowadzenia powyższego wydarzenia. Zdaniem Pani Prezydent, policja borykająca się obecnie z dużymi problemami (związanymi z plagą zwolnień lekarskich - przyp.red.) nie będzie w stanie zapewnić odpowiednich środków bezpieczeństwa. Ponadto Hanna Gronkiewicz-Waltz powołała się na rezolucję Parlamentu Europejskiego w sprawie wzrostu działalności grup neofaszystowskich, która wzywa kraje członkowskie do podjęcia kroków które mają przeciwdziałać szerzeniu mowy nienawiści i przemocy.

Od powyższej decyzji służy stronie prawo odwołania do Sądu Okręgowego  w Warszawie w terminie 24 godzin od momentu udostępnienia decyzji o zakazie zgromadzenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu miasta stołecznego Warszawy.