Program Dobry Start - 2,66 mln dzieci otrzymało swoje 300+. Dowiedz się jak złożyć wniosek!

7 września 2018
hello world!

300 zł jednorazowego wsparcia finansowego dla każdego ucznia, który rozpoczyna rok szkolny. W celu uzyskania dofinansowania rodzice musieli złożyć wymagany wniosek w określony placówkach lub przez internet. Z przewidywanych 3,4 mln zgłoszeń Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej do 31 sierpnia 2018 roku odnotowało 2,85 mln.

Czym jest Program Dobry Start?

MPiPS swój nowy projekt reklamuje jako komponent kompleksowej i długofalowej polityki rodzinnej prowadzonej przez rząd. Jednymi z najważniejszych cech programu jest jego dostępność bez względu na dochód rodziców. Zgodnie z zapowiedziami program objął również dzieci wychowywanych przez opiekunów prawnych nie będących rodzicami biologicznymi. Celem projektu ma być "wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci niezależnie od kapitału kulturowego, społecznego i materialnego rodziny".

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o świadczenie "Dobry start" może zostać złożony zarówno w formie tradycyjnej, jak również przy użyciu platformy internetowej. W pierwszym przypadku dokument powinien zostać przekazany w odpowiedniej placówce. Takimi instytucjami są gminy, środki pomocy społecznej, a także inne centra świadczeń, które są właściwe dla miejsca zamieszkania rodzica. Możliwe jest także wysłanie wniosku drogą pocztową.

W drugim przypadku wystarczy złożenie wniosku online poprzez wypełnienie formularza na portalu Ministerstwa Rodziny. W takim wypadku należy kierować się na stronę: www.empatia.mrpips.gov.pl. Po skorzystaniu z linku należy wybrać opcję: Program Dobry Start i postępować zgodnie ze wskazówkami przygotowanymi przez resort. Opcja online okazała się bardziej popularna. Poprzez nią zostało skierowanych 51,4% wniosków.

Wypłacanie świadczeń już trwa

2,66 mln dzieci otrzymało już finansowe wsparcie. Do rozdania pozostaje jeszcze ok 740 tys. świadczeń. Z czego 190 tys. ma już przydzielonych właścicieli, a 550 tys. pozostaje w puli dla osób, które zdecydują się złożyć wniosek.

Najwięcej świadczeń zostało zrealizowanych na Mazowszu. Tutaj dofinansowanie otrzymało 376 tys. uczniów. Na drugim miejscu znajduje się województwo Śląskie, z 297 tys. dzieci, które również dostały "kieszonkowe". W Wielkopolsce Program "Dobry start" znalazł 282 tys. beneficjentów.

Najważniejsze informacje

  • Program działa od dwóch miesięcy;
  • Świadczenie przysługuje każdemu z uczniów, który nie ukończył 18 roku życia (lub do ukończenia 20 lat"w razie kontynuowania rozpoczętej przed ukończeniem 18 lat nauki w danej szkole".);
  • Niepełnosprawne dzieci, które się uczą mogą otrzymywać świadczenie do ukończenia 24 roku życia;
  • 57,4% uczniów otrzymało już wsparcie w wysokości obiecanych 300 zł;
  • W województwie świętokrzyskim świadczenie otrzymało 72,2% uprawnionych, co plasuje ten region na najwyższym miejscu w sprawności realizacji wniosków;
  • Każdy chętny musi złożyć wniosek maksymalnie do 30 listopada;
  • Do rodzin trafiło 797,8 mln zł.
chevron-down
Copy link