Konstytucja Biznesu cz.III - Prokura

9 maja 2018
hello world!

Od 30 kwietnia obowiązuje Konstytucja Biznesu. W poprzednich dwóch artykułach dowiedziałeś się - czym jest ulga na start oraz działalność nieewidencjonowana. W kolejnej części cyklu przedstawiona zostanie prokura, a konkretniej - możliwość prokury dla każdego (nawet najmniejszego przedsiębiorcy).

Prokura jest to szczególny sposób pełnomocnictwa. Jej czynnikiem wyróżniającym jest to, że prokury mogą udzielić tylko przedsiębiorcy. Jej szczególność również polega na tym, że zakres prokury wynika z ustawy. Prokura obejmuje uprawnienie do wykonywania czynności zarówno sądowych jak i pozasądowych związanych z prowadzeniem firmy. Prokurent może również dokonywać wszystkich czynności prawnych. Należy pamiętać, że prokury najlepiej udzielać osobom zaufanym.

Prokura - nie tylko dla spółek

Do 30 kwietnia cechą charakterystyczną prokury było to, że podlegała ona wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego (dalej KRS). W związku z tym udzielać jej mogli wyłącznie ci przedsiębiorcy, którzy byli wpisani w tym rejestrze. W KRS są wpisane głównie spółki osobowe i kapitałowe. Pozbawione tej możliwości były osoby fizyczne prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Byli oni bowiem wpisani do innego rejestru - Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (dalej CEIDG). Konstytucja Biznesu przewiduje możliwość prokury również dla jednoosobowych działalności gospodarczych, które są wpisane do CEIDG. Dzięki tej zmianie przedsiębiorca może zgłosić pełnomocnika w CEIDG, bez konieczności każdorazowego przedstawiania dokumentu pełnomocnictwa przy załatwianiu spraw.

Rodzaje prokury

Przed zgłoszeniem prokurenta należy wybrać rodzaj prokury, dlatego warto znać jej rodzaje. Może być to prokura łączna, oddzielna lub oddziałowa. Jej rodzaj będzie również widoczny w rejestrze. Prokura łączna polega na tym, że prokurent może wykonywać czynności tylko razem z innym prokurentem. Kolejnym rodzajem jest prokura oddzielna. Oznacza to, że prokurent może działać sam. Oddziałowa z kolei to taka, w której prokurent wykonuje czynności prawne w zakresie spraw wpisanych w rejestr oddziału.

Instytucja prokury, która teraz jest również dostępna dla najmniejszych przedsiębiorców, ma za zadanie ułatwić im działalność. Dzięki niej przedsiębiorca nie musi za każdym razem pisać dokumentu pełnomocnictwa przy załatwianiu spraw. Informacja w CEIDG o pełnomocniku jest równoznaczna z pełnomocnictwem na piśmie. Wcześniej, pomimo wpisu prokurenta do CEIDG, musiał on dysponować pełnomocnictwem (na piśmie) od przedsiębiorcy.

chevron-down
Copy link