Protokół zdawczo-odbiorczy jako zabezpieczenie umowy

5 lutego 2019
hello world!

Nie ma przepisu wymuszającego na stronach umowy sporządzanie protokołu zdawczo-odbiorczego. Czy jest on zatem konieczny?

Protokół zdawczo-odbiorczy jest zabezpieczeniem zarówno dla osoby oddającej rzecz (zdającego) jak i dla osoby przyjmującej (odbierającego). Stanowi on dowód prawidłowego przekazania przedmiotu umowy drugiej stronie stosunku prawnego.

Czym jest protokół zdawczo-odbiorczy?

Protokół zdawczo-odbiorczy jest załącznikiem do różnego rodzaju umów. Dołączamy go na przykład do umów:

- najmu (protokół zdawczo-odbiorczy mieszkania czy lokalu),

- o pracę (protokół zdawczo-odbiorczy sprzętu komputerowego, telefonu komórkowego, karty wejściowej do biura)

- o świadczenie usług dostępu do internetu i telewizji kablowej (protokół zdawczo-odbiorczy routera, modemu lub dekodera).

Co zawiera?

W protokole tym, oprócz daty jego sporządzenia i stron umowy (danych zdającego i odbierającego), należy wskazać wszystkie przedmioty, do których protokół zdawczo-odbiorczy się odnosi. W przypadku mieszkania będzie to wyposażenie poszczególnych pomieszczeń. Warto również ująć w protokole stan liczników. Przy przekazaniu służbowego telefonu komórkowego należy umieścić numer telefonu, jaki zapisany jest na karcie SIM. Ponadto dobrze jest wskazać numer IMEI aparatu, jego markę i model.

Generalnie w protokole należy tak opisać rzeczy będące przedmiotem umowy, aby nikt nie miał wątpliwości, co konkretnie opisuje protokół. Ponadto należy wskazać wszelkie uszkodzenia, wady, zastrzeżenia do przedmiotu umowy. W przypadku chociażby umowy najmu takie dokładne omówienie pozwoli nam uniknąć problemów ze zwrotem kaucji, gdy umowa ulegnie rozwiązaniu.

Kiedy podpisać?

Protokół warto sporządzić zarówno przed podpisaniem umowy, jak i przy jej rozwiązywaniu. W ten sposób udowadniamy stan lokalu bądź też rzeczy na początku oraz na końcu trwania stosunku prawnego (umowy najmu, o pracę bądź innej, do której chcemy załączyć protokół). Wskazując ewentualne wady przy podpisywaniu umowy i umieszczając je w protokole, mamy zabezpieczenie podczas wypowiadania umowy, iż wystąpiły one już wcześniej. A z drugiej strony – mamy pewność, że doszło do zwrotu tych samych rzeczy i w tej samej ilości, w której zostały wydane.

Protokół zdawczo-odbiorczy jest jednym z dokumentów dostępnych w darmowym generatorze umów - intuicyjnym narzędziu stworzonym specjalnie dla Was!

chevron-down
Copy link