Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Przedłużenie dodatkowego zasiłku opiekuńczego do 11 kwietnia

Spis treści
rozwiń spis treści

Rząd poinformował, że w związku z sytuacją epidemiczną i obowiązującymi obostrzeniami dodatkowy zasiłek opiekuńczy zostaje wydłużony o kolejne dwa tygodnie – do 11 kwietnia 2021 r.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy

W ostatnią niedzielę, 28 marca, skończył się okres, na jaki przyzwany był dodatkowy zasiłek opiekuńczy. Okres ten już wielokrotnie przedłużano. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy został wprowadzony w marcu 2020 r., wraz z wybuchem epidemii COVID-19. Teraz okazuje się, że czas wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego zostanie przedłużony – od 29 marca do 11 kwietnia. W Dzienniku Ustaw opublikowano w piątek dwa rozporządzenia Rady Ministrów przedłużające wypłatę dodatkowego zasiłku opiekuńczego. Chodzi o rozporządzenie z 26 marca 2021 r. w sprawie określenia dłuższego okresu pobierania zasiłku opiekuńczego w celu przeciwdziałania COVID-19 (poz. 558 i poz. 559). Nowe przepisy zaczną obowiązywać w poniedziałek, 29 marca 2021 r.

Kiedy przyznany będzie zasiłek?

Rada Ministrów zdecydowała o wydłużeniu na mocy rozporządzenia prawa do dodatkowego zasiłku opiekuńczego o kolejne dwa tygodnie, czyli do 11 kwietnia 2021 r. Kiedy prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego będzie przysługiwało?

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy będzie przysługiwał na dotychczas obowiązujących zasadach, czyli:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne uczęszczały,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Kto ma prawo do dodatkowego zasiłku opiekuńczego?

Tak jak do tej pory, dodatkowy zasiłek opiekuńczy w przypadku zamknięcia lub ograniczonego funkcjonowania placówek przysługiwać będzie:

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci:
  • do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  • do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  • które nie przekroczyły 24 lat, a które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przedłużony – wysokość zasiłku

Dodatkowy zasiłek opiekuńczy wprowadzono ustawą z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych. Miesięczny zasiłek opiekuńczy – zarówno dodatkowy z powodu COVID-19, jak i przyznawany na tzw. zasadach ogólnych – wynosi 80% wynagrodzenia. Wypłaca się go za każdy dzień, w którym sprawowana jest opieka, również za dni ustawowo wolne od pracy.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career