Przeszukanie UOKiK – rynek kosmetyków

27 sierpnia 2019
hello world!

UOKiK przeprowadził przeszukanie w biurach spółki Nesperta – producenta i sprzedawcy lakierów do paznokci marki SEMILAC. Ma to związek z prowadzonym postępowaniem wyjaśniającym dotyczącym ustalania cen.

W czerwcu kilkunastu pracowników UOKiK w asyście policji weszło do siedziby spółki Nesperta pod Poznaniem. Przeszukanie biura producenta produktów i akcesoriów do stylizacji paznokci odbyło się w ramach postępowania wyjaśniającego.

– Zebrany podczas przeszukania materiał w formie elektronicznej i papierowej jest od kilku tygodni szczegółowo analizowany. Ustalamy, czy w tej sprawie doszło do zmowy cenowej. Na tym etapie jeszcze za wcześnie jest by mówić o tym, czy zostaną postawione konkretne zarzuty – mówi prezes UOKiK Marek Niechciał.

Przeszukanie ma doprowadzić do ujawnienia i zabezpieczenia dowodów na zawarcie nielegalnego porozumienia pomiędzy producentem a dystrybutorami. Porozumienie to polegać ma na ustalaniu sztywnych lub minimalnych cen sprzedaży. To wstępny etap działań urzędu i nie prowadzi się postępowania przeciwko konkretnym przedsiębiorstwom.

Przeszukanie w siedzibie przedsiębiorcy to narzędzie, które UOKiK stosuje w sytuacjach, kiedy podejrzewa, że znajdują się tam dowody naruszenia prawa ochrony konkurencji. Prowadzi się je wyłącznie po uzyskaniu przez UOKiK zgody sądu i najczęściej w asyście policji. Przedsiębiorca ma wówczas obowiązek wpuścić przeszukujących do budynków i lokali. Ponadto musi także udostępnić wszystkie dokumenty oraz nośniki danych.

Za udział w porozumieniu ograniczającym konkurencję grozi kara finansowa w wysokości do 10 proc. obrotu przedsiębiorcy. Menadżerom odpowiedzialnym za zawarcie zmowy grozi natomiast kara pieniężna w wysokości do 2 000 000 zł.

Przeczytaj również:
Rekordowo wysoka kara UOKiK nałożona na organizatorów „pokazów”

Program łagodzenia kar

Program łagodzenia kar (leniency) daje przedsiębiorcy uczestniczącemu w nielegalnym porozumieniu oraz menadżerom odpowiedzialnym za zmowę szansę uniknięcia kary pieniężnej lub jej obniżenia. Można z niego skorzystać pod warunkiem współpracy z UOKiK jako „świadek koronny". Należy też dostarczyć dowody lub informacje dotyczące istnienia niedozwolonego porozumienia. Przedsiębiorcy i menadżerowie zainteresowani programem łagodzenia kar mogą skontaktować się z urzędem. Pod specjalnym numerem telefonu 22 55 60 555 prawnicy UOKiK odpowiadają na wszystkie pytania dotyczące wniosków leniency, również anonimowe.

Jeżeli wiesz o niedozwolonym porozumieniu, zawiadom UOKiK. Urząd prowadzi program pozyskiwania informacji od anonimowych sygnalistów, m.in. byłych pracowników firm. Skontaktuj się z urzędem pod numerem telefonu 22 55 60 500 lub adresem sygnalista@uokik.gov.pl. Wszystkie dane na temat programu dla sygnalistów znajdują się na stronie konkurencja.uokik.gov.pl.

Źródło: uokik.gov.pl

chevron-down
Copy link