Publikacja zdjęć samochodów bez zasłonięcia tablic rejestracyjnych legalna

18 czerwca 2021
hello world!

Sąd Okręgowy w Warszawie wydał wyrok (sygn. I C 214/19), z którego wynika, że rozpowszechnianie zdjęć lub filmów, na których widoczne są numery tablic rejestracyjnych pojazdu nie narusza ochrony danych osobowych ani dóbr osobistych właścicieli pojazdu. Podobne stanowisko zajął już wcześniej Naczelny Sąd Administracyjny. Z wyrokami sądów nie zgadza się jednak UODO.

Publikacja zdjęć aut z widocznymi tablicami rejestracyjnymi

Sprawa zawisła przed sądem z powództwa właściciela zabytkowego samochodu, który zauważył zdjęcia swojego pojazdu w jednym z magazynów motoryzacyjnych dla kolekcjonerów. Nie wyrażał on wcześniej zgody na publikację zdjęć, a tablice rejestracyjne jego samochodu były widoczne. Właściciel pojazdu domagał się zatem od wydawnictwa wypłaty odszkodowania z tytułu naruszenia jego dóbr osobistych. Sąd uznał jednak, że numery rejestracyjne nie są danymi osobowymi. Tym samym rozpowszechnianie fotografii pojazdu z widocznym numerem rejestracyjnym nie narusza przepisów o ochronie danych osobowych wynikających z RODO. Nie narusza także dóbr osobistych właściciela, a zatem nie naraża go na krzywdę.

Uzasadnienie wyroku

Warszawski Sąd Okręgowy uznał, że argumentacja powoda jest bezzasadna. Zdaniem sądu tablice rejestracyjne nie stanowią w ogóle danych osobowych w rozumieniu przepisów RODO. Wszystko dlatego, że nie istnieje realna możliwość zidentyfikowania za ich pomocą właściciela samochodu. Sąd podkreślił, że numerów rejestracyjnych pojazdu nie da się w prosty sposób powiązać bezpośrednio z właścicielem pojazdu. Aby było to możliwe, konieczny byłby dostęp do Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (CEPiK). Tym samym Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdził linię orzeczniczą opierającą się na wyroku Naczelnego Sądu Administracyjnego z 2019 r.

Wówczas chodziło o internetowe fora, na których publikowano zdjęcia źle zaparkowanych samochodów wraz z tablicami rejestracyjnymi. Jednocześnie w wydanym wyroku sąd warszawski uznał, że nawet gdyby numery rejestracyjne uznać za dane osobowe, to i tak sama ich publikacja mogłaby, ale niekoniecznie musiała, godzić w dobra osobiste. W tym przypadku brak bowiem obiektywnie rozumianego związku przyczynowego pomiędzy zarzucanym wydawcy czynem a uszczerbkiem powoda w dobrach osobistych. Uszczerbek ów należałoby dopiero wykazać. Subiektywne przekonanie powoda o pogorszeniu się stanu zdrowia i złym samopoczuciu psychicznym to za mało.

Naczelny Sąd Administracyjny zajął podobne stanowisko

Wcześniej (w 2019 r.) podobne stanowisko odnośnie publikacji zdjęć aut z widocznymi tablicami rejestracyjnymi zajął Naczelny Sąd Administracyjny. To wtedy NSA wydał wyrok (sygn. I OSK 2063/17), który był przełomowy w kwestii traktowania numerów rejestracyjnych pojazdów jako danych osobowych. Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził wówczas, że brak możliwości powiązania numerów rejestracyjnych pojazdów, bez nadmiernego wysiłku i kosztów, z osobami fizycznymi, które dają się zidentyfikować, sprawia, że numer rejestracyjny pojazdu nie ma statusu danych osobowych. „Tylko informacje, które bez nadzwyczajnego wysiłku, bez nieproporcjonalnie dużych nakładów dają się powiązać z określoną osobą, zwłaszcza przy wykorzystaniu łatwo osiągalnych źródeł powszechnie dostępnych, zasługują na zaliczenie ich do kategorii danych osobowych” – wskazywał wówczas NSA.

Publikacja zdjęć aut z widocznymi tablicami – UODO nie zgadza się z wyrokami

Z wyrokami sądów niezgodne jest stanowisko Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), który w kwietniu ubiegłego roku stwierdził, że tablice rejestracyjne są danymi osobowymi podlegającymi ochronie. Wszystko dlatego, że zidentyfikowanie po nich właściciela jest możliwe – tyle że w sposób pośredni. Tym samym ich zbieranie i udostępnianie może podlegać karze. Zdaniem UODO „jest to bowiem informacja, za pośrednictwem której możliwe jest zidentyfikowanie – w sposób pośredni – osoby fizycznej, będącej właścicielem pojazdu”. 

Konsekwencje wyroku

Jak wspomniano wcześniej, Sąd Okręgowy w Warszawie podzielił w wydanym wyroku pogląd wyrażony wcześniej przez Naczelny Sąd Administracyjny w głośnej sprawie dotyczącej warszawskich parkomatów. Można więc mówić o początku linii orzeczniczej, która uznaje, że numery rejestracyjne nie stanowią danych osobowych. Nie są więc chronione przez przepisy RODO. Oznaczałoby to, że popularne fora, na których wrzucane są zdjęcia źle zaparkowanych pojazdów wraz z widocznymi tablicami rejestracyjnymi nie naruszają prawa do prywatności ich właścicieli. Podobnie jak to, że Google nie musi zamazywać tablic na zdjęciach, które umieszcza w StreetView.

chevron-down
Copy link