Nowotwór złośliwy piersi - lepsze leczenie

6 lipca 2018
hello world!

Korzystne zmiany dla osób cierpiących na nowotwór złośliwy piersi. Nowe obwieszczenie refundacyjne zaangażuje krajowego konsultanta z dziedziny onkologii klinicznej. Zmiany mają pomóc w leczenie tego schorzenia.

Będzie taniej

Najważniejszą zmianą jest podjęcie kroków generujących oszczędności po stronie płatnika. Pozwoli to na zwiększenie obszaru refundowanych leków. Dzięki temu pomóc w walce z choroba mają nowe i innowacyjne środki.

Temat dotyczy przede wszystkim preparatu o nazwie trastuzumab. Stosowany jest on do leczenia ww. rodzaju nowotworu. Jego działanie zmniejsza powstanie ryzyka nawrotu choroby. Do tej pory ograniczeniem w jego stosowaniu była jego wysoka cena, która mogła wynosić ok 100 tys. dolarów amerykańskich rocznie.

W celu zmniejszenia kosztów podskórna i dożylna część preparatu została zrównana. Refundacją został objęty również jego odpowiednik (dot. trastuzumabu w postaci dożylnej). Ma to zwiększyć dostęp do terapii poprzez użycie tej substancji czynnej.

Niedobór odporności? Dobra wiadomość!

Zmiany zawarte w obwieszczeniu dotyczą również pacjentów pediatrycznych. Chodzi o osoby cierpiące na pierwotne niedobory odporności. Otrzymali oni dostęp do kolejnej opcji terapeutycznej w tym wskazaniu.

Walka z grypą tańsza dla seniora

Refundacja apteczna przewidziała również dostęp do szczepionki przeciwko zakażeniom wirusem grypy. Dostęp do ww. środka będą posiadać osoby starsze, które ukończyły 65 rok życia. Odpłatność będzie wynosić 50% ceny leku. Na liście aptecznej nazywany VaxigripTetra. Wskazany do uodpornienia seniorów i "zapobieganiu grypy wywołanej przez dwa podtypy wirusa grypy A oraz dwa typy wirusa grypy B, które zawarte są w szczepionce."

Schizofrenia - nowy lek dla dorosłych

Wykaz leków podany przez Ministerstwo Zdrowia został poszerzony o substancje czynną zwana palmitynianem paliperidonu. Stosowana jest do leczenia schizofrenii u osób dorosłych. Na liście aptecznej wystąpi jako Xeplion. Lek ma postać zawiesiny służącej do wstrzykiwań o przedłużonym uwalnianiu. Zgodnie z informacją MZ przeznaczony jest dla pacjentów "u których uzyskano odpowiednią stabilizację podczas leczenia rysperydonem lub paliperydonem, w przypadku nawrotu objawów psychotycznych w wyniku udokumentowanego, uporczywego braku współpracy chorego. Lek jest stosowany raz na miesiąc."

chevron-down
Copy link