Nowy regulamin URE a rynek mocy

4 kwietnia 2018
/

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydał decyzję, która zatwierdziła nowy Regulamin. Określone zostały w nim szczegółowe warunki współpracy Polskich Sieci Elektroenergetycznych S. A. z innymi uczestnikami odpowiedzialnymi za rynek mocy.

Czym jest rynek mocy?

Instytucję rynku mocy przewidziała ustawa z dnia 8 grudnia 2017 r. Rynkiem mocy nazywamy specjalny mechanizm, który zachęci właścicieli elektrowni konwencjonalnych do bycia w trybie pełnej gotowości produkcyjnej. Na tej samej zasadzie ma działać skłanianie inwestorów do budowy nowych bloków. "Zachęta" polega na tym, że przedsiębiorca otrzyma pieniądze za samą "gotowość" (konkretna kwota za każdy MW).

Regulamin rynku mocy

W nowo powstałym regulaminie znajdują się m. in.:

  1. Wytyczne planu działalności w przypadku złożenia wniosku o rejestrację jednostki;
  2. Termin na uzupełnienie braków formalnych w ww. wniosku;
  3. Tryb rozpatrywania reklamacji;
  4. Wzór umowy mocowej.

Czas na złożenie wniosku wynosi 10 dni (od 3 do 12 kwietnia). Po skorzystaniu z tej możliwości zainteresowany będzie musiał poczekać na zakończenie trwającej 6 tygodni weryfikacji i oceny konkretnego zgłoszenia.

Proces certyfikacji ogólnej

Dnia 3 kwietnia 2018 roku rozpoczął się proces certyfikacji ogólnej. Obowiązek przystąpienia do niego mają wszyscy właściciele istniejących jednostek wytwórczych, które potrafią wytworzyć moc min. na poziomie 2 MW brutto.

Zgodnie z treścią komunikatu Prezesa URE "do certyfikacji ogólnej może zostać zgłoszona jednostka fizyczna wytwórcza planowana, jednostka fizyczna redukcji zapotrzebowania z generacją wewnętrzną oraz bez generacji wewnętrznej (istniejąca lub planowana) bez względu na wielkość mocy osiągalnej, z zastrzeżeniem, że w takim przypadku konieczna jest agregacja tych jednostek do mocy powyżej 2 MW na etapie certyfikacji do aukcji."

Ustawa umożliwia skorzystanie z korzyści rynku mocy również źródłom wytwórczym produkujących mniej niż 2 MW. Jedyne co muszą zrobić to wyrazić chęć i zagregować swoją działalność z innymi źródłami, aby w wyniku końcowym ich produkcja przekroczyła 2 MW. Wszystkie te źródła otrzymają status traktujący je jako jedność.

Na ww. rynku znaleźć się mają również odbiorcy ograniczający zużycie prądu na żądanie (DSR). Jest to równoznaczne z tym, że jest on otwarty dla każdej osoby, nie tylko dla przedsiębiorców (np. gospodarstwo domowe). Warunek jest taki sam, jak w stosunku do ww. źródeł wytwórczych (produkcja powyżej 2 MW).