Rejestracja używanego samochodu a prawo

21 stycznia 2019
/

Jak zarejestrować używane auto? Czy rejestracja używanego pojazdu jest trudna? Ten artykuł wytłumaczy Wam krok po kroku, co i jak trzeba zrobić, by zgodnie z prawem wyjechać na ulice, dopiero co zakupionym, używanym autem.

Rejestracja używanego samochodu – kto może zarejestrować?

Zgodnie z ustawą Prawo o ruchu drogowym rejestracji pojazdu może dokonać:

 • właściciel lub właściciele pojazdu - w tym drugim przypadku należy pamiętać, że każdy z nich musi być obecny przy rejestracji;
 • właściciel firmy lub jego pełnomocnik - w przypadku gdy pojazd ma być zarejestrowany na firmę;
 • osoba fizyczna lub przedstawiciel firmy, którym samochód powierzyła zagraniczna osoba fizyczna lub prawna.

Ważne: każda osoba fizyczna może załatwić sprawę przez pełnomocnika. Innymi słowy: nie musisz osobiście rejestrować pojazdu, nawet jeśli chcesz, by dokument był zapisany na Ciebie. Wystarczy przygotować odpowiednie pełnomocnictwo, o którym urzędnik ma obowiązek Cię poinformować, jeżeli zapytasz go o taką możliwość.

Rejestracja używanego samochodu - kiedy zarejestrować?

Jeżeli chcesz zarejestrować używany pojazd sprowadzony z zagranicy musisz pamiętać, że masz na to 30 dni od dnia sprowadzenia go do Polski. Po upływie tego terminu nie można poruszać się samochodem po drogach. W przypadku samochodu, który zakupiłeś w Polsce i był on już wcześniej rejestrowany również obowiązuje Cię termin 30-dniowy ale od dnia nabycia pojazdu.

Rejestracja używanego samochodu - gdzie można zarejestrować?

Każdy samochód możesz zarejestrować w wydziałach komunikacji urzędu właściwego dla Twojego miejsca zamieszkania. Są to instytucje takie jak:

 • urząd starostwa powiatowego;
 • jeżeli mieszkasz w mieście na prawach powiatu - urząd miasta;
 • w przypadku gdy mieszkasz w Warszawie - urząd dzielnicy.

Rejestracja używanego samochodu – ile kosztuje?

Urząd ma stałe stawki dotyczące poszczególnych aspektów rejestracji pojazdu. Opłaty przedstawiają się następująco:

 • dowód rejestracyjny, komplet znaków legalizacyjnych i nalepka kontrolna na szybę pojazdu – 85 zł;
 • uzyskanie pozwolenia czasowego – 13,50 zł;
 • tablica rejestracyjna – 80 zł za blachę samochodową, 40 zł za blachę motocyklową, 30 zł za blachę motorowerową,
 • tzw. indywidualna tablica rejestracyjna (włany wzór tablicy) – 1000 zł;
 • karta pojazdu (dotyczy pojazdów sprowadzonych z zaganicy) – 75 zł, w przypadku pojazdów z Polski kartę pojazdu powinieneś otrzymać od poprzedniego właściciela;
 • wydanie dowodu rejestracyjnego, pozwolenia czasowego, tablic rejestracyjnych, karty pojazdu i nalepki kontrolnej – 50 gr.

Koszty, wynikłe z rejestracji pojazdu, można uregulować zarówno w kasie urzędu, jak i przelewem na konto. Formalności tych należy dopełnić w urzędzie, w którym rejestrujemy pojazd.

Rejestracja używanego samochodu - wyjątkowe sytuacje

Może zdarzyć się również, że samochód sprowadzono z zagranicy przed 1 stycznia 2016 roku, a jednocześnie nie był on wcześniej zarejestrowany w Polsce. W tym przypadku należy pamiętać, że przed wizytą w urzędzie trzeba zapłacić opłatę recyklingową.

Opłata recyklingowa to kwota, którą należy wpłacić wraz z pierwszym zarejestrowaniem pojazdu sprowadzonego do Polski. Do tej opłaty kwalifikują się:

 • samochody osobowe, które mogą przewozić do 8 osób oprócz kierowcy (innymi słowy: masz pojazd osobowy, którym może jechać min. 10 osób - nie płacisz, w praktyce prawie za każdy pojazd osobowy trzeba będzie uiścić opłatę recyklingową);
 • samochody ciężarowe przeznaczone do przewozu ładunków nie przekraczających 3,5 tony;
 • motorowery trójkołowe, które są zaliczane do kategorii L2e.

Ważne: opłata nie dotyczy pojazdów zabytkowych i tych sprowadzonych do Polski po 1 stycznia 2016 roku.

Kto płaci w powyższych przypadkach? Opłaty dokonuje każda osoba fizyczna kupująca samochód z zagranicy, jak również firma, która sprowadziła pojazd w ten sam sposób, a jednocześnie nie zapewnia sieci zbierania pojazdów.

Ile wynosi opłata recyklingowa? Opłata ta wynosi 500 zł i należy ją wpłacić na konto Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Nr konta: 65 1130 1062 0000 0109 9520 0014.

Rejestracja używanego samochodu - jakie dokumenty przygotować?

Sposób rejestracji pojazdu uzależniony jest od miejsca jego zakupu.

Rejestracja pojazdu już wcześniej rejestrowanego w Polsce

W przypadku samochodu, który był już wcześniej zarejestrowany w Polsce, wystarczy:

 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • dokument, który potwierdzi, że jesteś właścicielem pojazdu (np. umowa kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu);
 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu;
 • potwierdzenie wszystkich opłat;
 • karta pojazdu — gdy ją wydano;
 • dowód rejestracyjny (w dowodzie musi być wpis o ważnym badaniu technicznym).

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju UE

W przypadku pojazdu sprowadzonego z innego kraju należącego do Unii Europejskiej potrzebny będzie:

 • wniosek o rejestrację pojazdu
 • karta pojazdu (w przypadku, gdy pojazd był już kiedyś w Polsce ale wywieziono go do innego kraju a teraz ponownie wraca)
 • dokument potwierdzający pozytywny wynik badania technicznego

W tym miejscu warto zauważyć, że pozytywny wynik badania technicznego możemy uzyskać poprzez okazanie zaświadczenia o pozytywnym wyniku badania technicznego; dowodu rejestracyjnego, w którym znajduje się wpis potwierdzający wykonanie oraz termin badania technicznego lub też inny dokument potwierdzający wykonanie i termin badania technicznego. Wydanie go musi nastąpić przez uprawnioną instytucję państwa członkowskiego, która może wykonywać badania techniczne.

 • dowód rejestracyjny
 • potwierdzenie wszystkich opłat
 • dokument dotyczący akcyzy

W sprawie dokumentu dotyczącego akcyzy należy pamiętać, że dotyczy on jedynie samochodów osobowych lub pojazdów z gatunku samochodowy inny, czyli czterokołowce zwykłe i lekkie. Dokumentem dotyczącym akcyzy może być ten, który potwierdzi zapłatę akcyzy za pojazd w Polsce; ten który potwierdzi brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju, w szczególności zaświadczenie stwierdzające zwolnienie z akcyzy lub oświadczenie salonu sprzedaży, że salon ten posiada oryginał lub kopię dokumentu, który potwierdzi zapłatę akcyzy w Polsce.

 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu

Dotyczy jedynie pojazdów sprowadzonych przed 1 stycznia 2016 roku, które zarejestrowano w Polsce po raz pierwszy. Dokumentem dotyczącym recyklingu może być ten, który potwierdzi zapłatę opłaty recyklingowej (np. potwierdzenie przelewu). Pamiętaj, że przy samodzielnym zakupie musisz tego dokonać samodzielnie. Kupując samochód od firmy, masz prawo żądać od niej dokumentu potwierdzającego opłatę recyklingową.

Rejestracja pojazdu sprowadzonego z kraju spoza UE

Jeżeli sprowadziłeś samochód z kraju, który nie należy do wspólnoty Unii Europejskiej (np. z USA), w celu rejestracji musisz przygotować następujące dokumenty:

W tym celu wystarczy okazanie umowy kupna/sprzedaży lub faktura VAT za zakup pojazdu. W przypadku gdy osoba pochodząca z innego kraju lub zagraniczna firma powierzyła Ci pojazd, musisz przedstawić dokument, który to potwierdzi.

 • dotychczasowe tablice rejestracyjne pojazdu

Jeśli pojazd nie ma tablic lub tablice należy zwrócić do kraju, z którego pojazd jest sprowadzony - wystarczy oświadczenie. Dokument musisz sporządzić osobiście i oświadczyć w nim, że pojazd nie ma tablic rejestracyjnych/tablice należy zwrócić do kraju, z którego pojazd został sprowadzony.

 • potwierdzenie wszystkich opłat
 • karta pojazdów (w przypadku, gdy pojazd znajdował się już kiedyś w Polsce ale został wywieziony do innego kraju a teraz ponownie wraca)
 • zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego, które wydaje uprawniony diagnosta na stacji kontroli pojazdów
 • dowód rejestracyjny
 • dowód odprawy celnej (można go otrzymać w urzędzie celnym)
 • dokument dotyczący recyklingu pojazdu

Dotyczy jedynie pojazdów, które sprowadzono przed 1 stycznia 2016 roku i nasza rejestracja będzie ich pierwszą w Polsce. Dokumentem dotyczącym recyklingu może być ten, który potwierdzi zapłatę opłaty recyklingowej (np. potwierdzenie przelewu). Pamiętaj, że przy samodzielnym zakupie musisz tego dokonać samodzielnie. Kupując samochód od firmy, masz prawo żądać od niej dokumentu potwierdzającego opłatę recyklingową.

Ważne: Dokumenty w języku innym niż polski dołącza się do wniosku wraz z tłumaczeniem. Dowód rejestracyjny nie musi być przetłumaczony, jeżeli wydano go w państwie UE w zakresie zawierającym kody ujednolicone na poziomie Unii Europejskiej. Dokumenty musi przetłumaczyć tłumacz przysięgły lub polski konsul z państwa, z którego sprowadzono pojazd.

Wyjątkowa sytuacja: Gdy w Polsce nie ma tłumacza przysięgłego danego języka, zadanie wykonuje tłumacz przysięgły z państwa, z którego pochodzi samochód.

Rejestracja używanego pojazdu - termin realizacji

Podczas swojej pierwszej wizyty w urzędzie Twój pojazd zostanie czasowo zarejestrowany na 30 dni. W tym czasie urzędnik sprawdzi informacje o pojeździe i zorganizuje produkcję dowodu rejestracyjnego. Budynek opuścisz z czasowym pozwoleniem, tablicami rejestracyjnymi i nalepką kontrolną pozwalającą swobodnie poruszać się na drodze. Jest to tzw. rejestracja czasowa.

Rejestracja właściwa następuje w ciągu wspomnianych 30 dni. Czasem zdarza się, że wyznaczony termin nie jest wystarczający dla państwowej instytucji. W taki przypadku udaj się do urzędu i poproś o przedłużenie czasowej rejestracji o kolejne 14 dni. Niestety po upływie dodatkowego terminu nie możemy poruszać się pojazdem po drogach aż do zarejestrowania na stałe.

Źródło:

 • obywatel.gov.pl

Akty prawne związane z pojęciem - rejestracja używanego samochodu; jak zarejestrować używany samochód

Zobacz również:

Tablice rejestracyjne - Mniejsze blachy już legalne

Konsekwencje jazdy z pijanym kierowcą