Rok szkolny 2019/2020 – jak wypadają wolne dni?

29 sierpnia 2019
hello world!

2 września rozpoczyna się nowy rok szkolny 2019/20. Potrwa on natomiast do 26 czerwca 2020 roku. Jak w tym roku zaplanowano ferie zimowe? Kiedy rozpoczynają się matury?

Rozpoczęcie roku szkolnego:

2 września 2019 roku

Zimowa przerwa świąteczna:

23 – 31 grudnia 2019 roku

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych liceów ogólnokształcących dla dorosłych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego:

3 stycznia 2020 roku

Egzamin gimnazjalny w szkołach dla dorosłych, w których nauka kończy się w semestrze jesiennym:

8 – 10 stycznia 2020 roku. Dla osób, które nie będą mogły podejść do egzaminu w tym terminie, wyznaczono drugi termin przypadający na 21 – 23 kwietnia.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w branżowych szkołach I stopnia, szkołach policealnych, w szkołach dla dorosłych i w oddziałach dotychczasowych zasadniczych szkół zawodowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu lutego:

31 stycznia 2020 roku

Ferie zimowe:

Jak co roku ferie zimowe odbędą się w różnych terminach w zależności od województwa. Zatem w 2020 roku podział będzie następujący:

 • 13 – 26 stycznia 2020 roku – województwa: lubelskie, łódzkie, podkarpackie, pomorskie, śląskie
 • 20 stycznia – 2 lutego 2020 roku – województwa: podlaskie, warmińsko-mazurskie
 • 27 stycznia – 9 lutego 2020 roku – województwa: kujawsko-pomorskie, lubuskie, małopolskie, świętokrzyskie, wielkopolskie
 • 10 – 23 lutego 2020 roku – województwa: dolnośląskie, mazowieckie, opolskie, zachodniopomorskie

Wiosenna przerwa świąteczna:

9 – 14 kwietnia 2020 roku

Egzamin ósmoklasisty:

21 – 23 kwietnia 2020 roku:

 • 21 kwietnia – egzamin z języka polskiego,
 • 22 kwietnia – egzamin z matematyki,
 • 23 kwietnia – egzamin z języka obcego nowożytnego.

Dla osób, które nie będą mogły podejść do egzaminu w powyższym terminie, wyznaczono drugi termin  przypadający na 1 – 3 czerwca.

Zakończenie zajęć w klasach (semestrach) programowo najwyższych w szkołach ponadpodstawowych, w których zajęcia dydaktyczno-wychowawcze rozpoczynają się w pierwszym powszednim dniu września:

24 kwietnia 2020 roku

Pisemny egzamin maturalny:

Pisemne egzaminy maturalne będą trwać od 4 do 21 maja. Natomiast egzaminy ustne zakończą się 22 maja.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9:00 lub 14:00.

4 maja odbędzie się egzamin pisemny z języka polskiego. O godzinie 9:00 maturzyści podejdą do egzaminu na poziomie podstawowym, natomiast o godzinie 14:00  – do egzaminu na poziomie rozszerzonym.

5 maja to dzień, w którym odbędzie się matura z matematyki (o godzinie 9:00) oraz z języka łacińskiego i kultury antycznej (o godzinie 14:00).

6 maja będzie miała miejsce matura z angielskiego na poziomie podstawowym (o 9:00) oraz rozszerzonym (o 14:00). Z pozostałych języków natomiast harmonogram przedstawia się następująco:

 • niemiecki – 12 maja,
 • rosyjski – 14 maja,
 • francuski – 15 maja,
 • hiszpański – 19 maja,
 • włoski i łemkowski – 20 maja,
 • języki mniejszości narodowych (białoruski, litewski, ukraiński) oraz język kaszubski – 21 maja.

7 maja odbędzie się matura z rozszerzonej matematyki (o 9:00) oraz z filozofii (o 14:00).

8 maja to natomiast dzień matury z biologii (rano) oraz WOSu (o południu).

11 maja odbędzie się matura z chemii (o 9:00) oraz z informatyki (o 14:00).

13 maja będą się stresować maturzyści zdający geografię (rano) oraz historię sztuki (po południu).

Natomiast 18 maja przyjdzie kolej na zdających fizykę i astronomię oraz historię.

Matury pisemne zakończą się 21 maja, kiedy odbędą się egzaminy z historii muzyki i wiedzy o tańcu.

Ponadto termin egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów zdawanych w językach obcych przez abiturientów klas dwujęzycznych wyznaczono na 21 maja.

Przeczytaj również:
Jak odwołać się od wyników matury? Szybki poradnik

Ustne egzaminy maturalne:

Szczegółowy kalendarz ustnych egzaminów maturalnych ustalają szkolne komisje egzaminacyjne. Centralna Komisja Egzaminacyjna zdecydowała natomiast, że od 7 do 22 maja mają się odbyć egzaminy z języka polskiego, języków mniejszości narodowych oraz z łemkowskiego i kaszubskiego. Ponadto od 4 do 25 maja mają być przeprowadzone egzaminy z języków obcych nowożytnych.

Dodatkowe terminy pisemnych i ustnych egzaminów maturalnych wyznaczono od 1 do 19 czerwca. Natomiast maturalne egzaminy poprawkowe pisemne będą przeprowadzone 25 sierpnia, a poprawkowe ustne 24-25 sierpnia.

Zakończenie roku szkolnego:

26 czerwca 2020 roku

Wakacje:

27 czerwca - 31 sierpnia 2020 roku

chevron-down
Copy link