Ruchomy znak towarowy na podstawie cieszynki Krzysztofa Piątka

26 listopada 2019
hello world!

Współczesny dobry piłkarz to nie tylko sportowiec realizujący swoje zadania na boisku, ale również rozpoznawalna na świecie marka. Zawodnicy z samego topu chcą być zapamiętani na długo. Pomóc ma w tym również indywidualny styl. Za czasów Davida Beckhama w cenie były finezyjne fryzury. Dzisiaj w modzie są natomiast tzw. „cieszynki”, czyli sposoby celebrowania strzelonych bramek. Niemal każdy znaczący piłkarz ma własną. W tym gronie jest Krzysztof Piątek ze swoimi rewolwerami. Aby nikt nie zawłaszczył sobie tego gestu, nasz reprezentant zarejestrował go jako ruchomy znak towarowy.

Nie od dziś wiadomo, że prawo pełni istotną rolę w każdej dziedzinie życia. Jego znajomość może przydać się również sportowcom. Przepisy dostarczają wielu możliwości ochrony swoich praw. Również tych związanych z wizerunkiem. Wartość sportowca nie jest mierzona tylko liczbą strzelonym bramek, ale również zainteresowaniem ze strony kibiców. Krzysztof Piątek znany jest nie tylko z tego, że brawurowo rozwinął swoją karierę. Znany jest również z powodu swojej „cieszynki”. Gest ten z całą pewnością podnosi jego wartość marketingową. Nie dziwi więc chęć zatrzymania go tylko dla siebie.

Pomogła nowelizacja ustawy

Właśnie z tego powodu nasz reprezentant zdecydował się skorzystać z przepisów ustawy z dnia 30 czerwca 2000 roku – Prawo własności przemysłowej i zarejestrować swój firmowy gest jako znak towarowy. Istotnie pomogła mu w tym duża nowelizacja tego aktu prawnego, która weszła w życie w marcu 2019 roku. Wydaje się, że przed  dokonaną wtedy zmianą definicji znaku towarowego, przyznanie ochrony „cieszynce” nie byłoby możliwe. Chodzi tutaj o art. 120 ust. 1 i  2 ustawy, w którym przeczytamy obecnie, że:

  1. Znakiem towarowym może być każde oznaczenie umożliwiające odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od towarów innego przedsiębiorstwa oraz możliwe do przedstawienia w rejestrze znaków towarowych w sposób pozwalający na ustalenie jednoznacznego i dokładnego przedmiotu udzielonej ochrony.
  2. Znakiem towarowym, w rozumieniu ust. 1, może być w szczególności wyraz, włącznie z nazwiskiem, rysunek, litera, cyfra, kolor, forma przestrzenna, w tym kształt towaru lub opakowania, a także dźwięk.

We wcześniejszej wersji tego przepisu znajdował się wymóg, aby oznaczenie dawało się przedstawić w formie graficznej. W przypadku logo, czyli typowego znaku firmowego, spełnienie tego wymogu było proste. Problemu nie było również ze statecznym gestem, który może być z łatwością narysowany. Dużo gorzej wyglądała sprawa gestu ruchomego, dynamicznego. Ten ująć można było wyłącznie jako film, który jednak nie spełnia definicji przedstawienia graficznego.

Każde oznaczenie odróżniające może być znakiem towarowym

Dzisiaj tego warunku już nie ma, a więc znakiem towarowym może być tak naprawdę jakiekolwiek oznaczenie mogące służyć odróżnieniu towarów przedsiębiorców.  Czyli po prostu identyfikacji danego produktu. W tym przypadku – jakkolwiek by to nie brzmiało - takim właśnie produktem jest sam Krzysztof Piątek, którego można poznać właśnie po charakterystycznym geście strzelających rewolwerów.

Polakowi w uzyskaniu ochrony pomogły również przepisy unijne. Znajdziemy w nich bowiem wprost wyrażoną definicję „ruchomego znaku towarowego”. Przez to pojęcie rozumie się: znak towarowy, na który składa się określony ruch lub zmiana ustawienia elementów znaku lub który przechodzi w taki ruch lub taką zmianę ustawienia.

Przeczytaj również:
Niekonwencjonalne znaki towarowe – charakterystyka

Lepiej nie produkować gadżetów z cieszynką" Krzysztofa Piątka

Dzięki rejestracji znaku towarowego tylko osoba uprawniona ma prawo go upubliczniać. Nie oznacza to jednak, że jeśli jakikolwiek inny piłkarz zdecyduje się w podobny sposób celebrować strzeloną bramkę, może narazić się na roszczenia ze strony naszego reprezentanta. Ochrona prawna tego typu ma bowiem na celu zapobiegnięcie wykorzystaniu charakterystycznej „cieszynki” dla celów zarobkowych. Problemy prawne może mieć więc przedsiębiorca, który zdecyduje się chociażby na wypuszczenie serii koszulek z opisywanym gestem czy figurek piłkarza celebrującego strzeloną bramkę.

chevron-down
Copy link