Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Ryczałt od najmu nie zawsze się opłaca

Spis treści
rozwiń spis treści

Ryczałt, jako forma opodatkowania najmu, nie zawsze będzie opłacalny. Należy bowiem pamiętać, że opodatkowaniu tutaj podlega przychód, a nie dochód. Jeżeli mamy zatem możliwość w dość istotny sposób obniżyć przychód z najmu nieruchomości o koszty uzyskania przychodu, bardziej opłacalne może się okazać opodatkowanie nieruchomości na zasadach ogólnych.

Ryczałt

Podatek od przychodów z najmu nieruchomości może być rozliczany według ryczałtu ewidencjonowanego (ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne). Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych wynosi 8,5% przychodów do przychodu w wysokości 100 tys. zł (art. 12 ust. 1 pkt 3) a) ww. ustawy). Powyżej kwoty wskazanego przychodu ryczałt wynosi 12,5%.

Opodatkowanie najmu ryczałtem ewidencjonowanym zyskało na popularności w 2010 r. Wtedy to właśnie nowelizacja ustawy o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego spowodowała ujednolicenie stawki podatkowej od przychodów z najmu. Przed zmianą, w przypadku gdy wysokość przychodów z tytułu najmu przekraczała w skali roku 4.000 Euro, stawka podatkowa wynosiła 20% nadwyżki ponad tę kwotę. Obecnie zryczałtowany podatek dochodowy wynosi 8,5% od przychodów z najmu, niemniej jednak do wysokości przychodów 100 tys. zł rocznie.

Zasady ogólne

Opodatkowanie najmu na zasadach ogólnych odbywa się na podstawie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (ustawa o PIT). Oczywiście progresywne stawki podatku PIT (18% i 32%) są wyższe niż stawki ryczałtu (8,5% i 12,5%). Co jednak ważne, na podstawie przepisów ustawy o PIT opodatkowany jest dochód, a nie przychód, jak ma to miejsce w przypadku ryczałtu. Tym samym jeżeli mamy możliwość pomniejszenia przychodu o koszty jego uzyskania, warto zastanowić się nad opłacalnością opodatkowania najmu na zasadach ogólnych.

Odpisy amortyzacyjne

Przede wszystkim w przypadku najmu na zasadach ogólnych zwrócić należy uwagę na możliwość zastosowania odpisów amortyzacyjnych z tytułu zużycia wynajmowanej nieruchomości (nie ma tutaj znaczenia, czy wynajmujący prowadzi działalność gospodarczą czy też nie). Zgodnie bowiem z ustawą o PIT odpisy amortyzacyjne stanowią koszt uzyskania przychodu. Amortyzacja to utrata wartości nieruchomości (mieszkania) z uwagi na jego zużycie i upływ czasu. Podstawowa stawka amortyzacyjna to 1,5% wartości początkowej (co do zasady wartości rynkowej) dla nieruchomości nowych.


Przykład:

Wartość początkowa mieszkania:           500.000 PLN

Roczny przychód z najmu:                        36.000 PLN

Ryczałt w skali roku:                               3.060 PLN             (8,5% x 36.000 PLN)

Roczna amortyzacja:                                   7.500 PLN             (1,5% x 500.000 PLN)

Roczny dochód z najmu:                           28.500 PLN             (36.000 PLN – 7.500 PLN)

Podatek dochodowy w skali roku:         5.130 PLN             (18% x 28.500 PLN)


W przypadku stosunkowo drogich i nowych mieszkań oraz założeniu, że czynsz najmu będzie wynosił min. 3.000 PLN bardziej opłacalne jest skorzystanie z ryczałtu jako formy opodatkowania najmu.

Amortyzacja przyspieszona

Sytuacja wygląda jednak inaczej w przypadku mieszkań używanych (min 5 lat), bowiem mamy tutaj możliwość zastosowania indywidualnej stawki amortyzacyjnej (tzw. amortyzacja przyspieszona) wynikająca z art. 22j ustawy o PIT.


Przykład:

Wartość początkowa mieszkania:            500.000 PLN

Roczny przychód z najmu:                         36.000 PLN

Ryczałt w skali roku:                               3.060 PLN             (8,5% x 36.000 PLN)

Roczna amortyzacja:                                  50.000 PLN            (10% x 500.000 PLN)

Roczny dochód z najmu:                             14.000 PLN           (36.000 PLN – 50.000 PLN)

Podatek dochodowy w skali roku:         nie wystąpi


W przypadku istnienia możliwości skorzystania przez podatnika z amortyzacji przyspieszonej bardziej opłaca się skorzystać z opodatkowania najmu na zasadach ogólnych. W tym przypadku bowiem istnieje teoretyczna możliwość niepłacenia w ogóle podatku dochodowego przez 10 lat trwania umowy najmu.

Wśród kosztów uzyskania przychodu mogących mieć również wpływ na wysokość podatku dochodowego można wymienić koszty remontów, o ile nie przekraczają wartości 10 tys. zł w skali roku. Poza tym do kosztów uzyskania przychodu można zaliczyć wydatki poniesione na wyposażenie mieszkania w celu jego wynajmu (meble, sprzęt AGD).

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career