Samochód elektryczny – czy to się podatkowo opłaca?

27 kwietnia 2021
hello world!

Faktem jest, że w odniesieniu do zmian klimatu i jakości powietrza samochody elektryczne są
zdecydowanie lepszym rozwiązaniem niż samochody z silnikiem spalinowym. Nie ulega zatem
wątpliwości, że polski ustawodawca powinien w taki sposób kształtować regulacje prawne, aby
zachęcać użytkowników aut do zakupu samochodów elektrycznych. Czy polskie przepisy podatkowe
promują zatem w sposób wystarczający zakup i używanie samochodów elektrycznych?

Profity z zakupu samochodu elektrycznego

Jeżeli chodzi o korzyści płynące z zakupu samochodu elektrycznego, to w pierwszej kolejności uwagę
zwrócić należy na program dopłat do samochodów elektrycznych (np. program „Zielony samochód”).
Dostępne programy dopłat umożliwiają otrzymanie częściowego zwrotu ceny zapłaconej za
samochód elektryczny (do 70 tys. zł dopłaty na nowy samochód elektryczny).
W przypadku samochodów elektrycznych istnieje również udogodnienie w postaci możliwości
poruszania się w miastach przez takie samochody tzw. buspasami (pasy służące wyłącznie
komunikacji publicznej oraz taksówkom). W ten sposób użytkownicy samochodów elektrycznych
mogą zaoszczędzić czas, nie stojąc w korkach.
Użytkownicy elektrycznych samochodów mogą również korzystać z darmowego parkowania.

Rozliczanie samochodów elektrycznych – jakie profity podatkowe?

Amortyzacja

Jedyną korzyścią z zakupu samochodu elektrycznego na płaszczyźnie podatków dochodowych jest
wyższy limit wartości samochodu uprawniający do amortyzacji. Zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt 4) ustawy
o podatku dochodowym od osób fizycznych
nie uważa się za koszty uzyskania przychodów odpisów z
tytułu zużycia samochodu osobowego w części ustalonej od wartości samochodu przewyższającej
kwotę:
a) 225 000 zł – w przypadku samochodu osobowego będącego pojazdem elektrycznym,
b) 150 000 zł – w przypadku pozostałych samochodów osobowych.
Jak widać, jedyną różnicą pomiędzy amortyzacją samochodu elektrycznego a amortyzacją samochodu
spalinowego jest możliwość zastosowania wyższego limitu amortyzacji. Ma to znaczenie wyłącznie
przy zakupie samochodów luksusowych. Natomiast sama amortyzacja samochodu elektrycznego nie
różni się od amortyzacji samochodu spalinowego.

Przeczytaj także: Zmiana w zakresie elektromobilności i paliw alternatywnych a zasady amortyzowania samochodów

Wydatki związane z eksploatacją samochodu elektrycznego

Wszelkie wydatki związane z zakupem paliwa i eksploatacją samochodu elektrycznego stanowią koszt
uzyskania przychodów w działalności gospodarczej. Gdy przedsiębiorca zadeklaruje, że pojazd będzie
użytkowany jedynie w celach firmowych, przysługuje mu prawo do rozliczenia w kosztach całego
wydatku na paliwo czy eksploatację. Jeżeli samochód jest używany zarówno w działalności
gospodarczej, jak i do celów prywatnych rozliczenie tych kosztów może nastąpić przy uwzględnieniu
limitu 75% tych wydatków.

Jak widać, rozliczenie wydatków związanych z samochodem elektrycznym niczym nie różni się od
rozliczenia samochodu spalinowego.

Podatek VAT

Sposób rozliczenia podatku VAT w stosunku do nabycia pojazdu elektrycznego i spalinowego nie różni
się. W przypadku wyboru sposobu dysponowania mieszanego przedsiębiorca ma prawo do odliczenia
50% VAT, a w razie przyjęcia firmowego sposobu dysponowania można odliczyć 100% VAT.

Rozliczanie samochodów elektrycznych – czy konieczne zmiany w przepisach podatkowych?

Polskie przepisy podatkowe nie promują w sposób wystarczający nabywania i używania samochodów
elektrycznych. Jedyną korzyścią z nabycia samochodu elektrycznego na płaszczyźnie podatkowej jest
wyższy limit wartości amortyzacji, uprawniający do dokonywania odpisów amortyzacyjnych.
Aby zwiększyć atrakcyjność samochodów elektrycznych, należałoby się spodziewać dokonania w
najbliższych latach stosownych zmian w przepisach podatkowych (np. możliwości odliczenia od
podstawy opodatkowania lub samego podatku części ceny zapłaconej za samochód elektryczny lub
obłożenia samochodów elektrycznych niższą stawką VAT).

chevron-down
Copy link