Split Payment - konto bankowe dla podatku VAT

10 lipca 2018
/

Przedsiębiorcy mają już możliwość regulowania faktury VAT w mechanizmie podzielonej płatności. Wraz ze zmianami pojawiły się również dodatkowe uprawnienia dla Urzędu Skarbowego. US może żądać kolejnych danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK). Sprawa dotyczy firm prowadzących księgi w postaci elektronicznej.

Split Payment - walka z szarą strefą

1 lipca 2018 roku weszły w życie zmiany w mechanizmie podzielonej płatności (MPP) w VAT. Chodzi o tzw. split payment, czyli możliwość realizacji dwóch przelewów za fakturę zamiast jednego. Celem zastosowania nowych rozwiązań ma być ulepszenie procesu uszczelniania systemu podatkowego. Zdaniem Ministerstwa Finansów dzięki MPP państwo ma osiągnąć korzyści i powiększyć swój budżet.

W skrócie: na fakturze pojawią się dwa rachunki bankowe. Jeden będzie należeć do przedsiębiorcy, drugi zostanie specjalnie określony w celu uiszczenia podatku VAT. Nabywca w celu uzyskania towaru lub usługi będzie miał obowiązek wykonania dwóch przelewów. Póki co system ten nie jest obowiązkowy. Nie jest wykluczone, że w przyszłości się to zmieni.

Konto VAT

Osoba prowadząca działalność gospodarczą otrzyma dodatkowe konto bankowe przeznaczone do przechowywania kwot VAT otrzymanych przy transakcji. Możliwości dysponowania środkami pieniężnymi znajdującymi się na ww. koncie będą ograniczone.

Głównym celem nowego rachunku ma być regulacja zobowiązań VAT wobec Urzędu Skarbowego i wykonywanie opłat podatku VAT swoich dostawców na ich dedykowane konto stworzone również w tym celu. Każde inne ruchy pieniężne muszą być zatwierdzone przez organ podatkowy. W ww. sytuacji US będzie mieć 60 dni na podjęcie decyzji twierdzącej lub przeczącej.

Dodatkowe struktury JPK

Każdy podatnik prowadzący księgi podatkowe i wytwarzający dowody księgowe w postaci elektronicznej ma nowy obowiązek. Chodzi o przekazywanie dodatkowych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego. Dotychczas było to jedynie JPK_VAT.

Każdy z plików ma zostać udostępniony na żądanie organu podatkowego. Żądanie musi mieć związek z:

  1. prowadzeniem postępowania podatkowego;
  2. czynności sprawdzających;
  3. kontroli podatkowej;
  4. kontroli celno-skarbowej.

Ważne: Do zmian obowiązek dotyczył jedynie dużych przedsiębiorców. Teraz każda osoba prowadząca działalność gospodarczą (nie ważne czy mikro, małą, średnią czy dużą) posiada taki sam zakres odpowiedzialności.