Split payment – praktyczne problemy | Część II

14 września 2018
/

Dokonanie płatności w mechanizmie split payment jest możliwe jedynie, jeżeli podatnik, który wystawił fakturę, posiada rachunek rozliczeniowy.

Wydawać by się mogło, że każdy przedsiębiorca posiada przecież rachunek rozliczeniowy. Otóż nic bardziej mylnego. To co popularnie nazywamy kontem bankowym nie zawsze jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów o split payment.

Różne rodzaje kont bankowych

Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe rozróżnia następujące rodzaje rachunków bankowych: rachunki rozliczeniowe, rachunki lokat terminowych, rachunki oszczędnościowe, rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe (w tym rachunki rodzinne, rachunki terminowych lokat oszczędnościowych) oraz rachunki powiernicze (art. 49 ustawy Prawo bankowe).

Co ważne, mechanizm split payment dotyczy wyłącznie rachunków rozliczeniowych (zgodnie a art. 62a ustawy Prawo bankowe dla każdego rachunku rozliczeniowego bank prowadzi rachunek VAT). Co za tym idzie, bank nie może prowadzić rachunku VAT dla rachunku oszczędnościowego czy też rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego.

Rachunek rozliczeniowy - czy przedsiębiorca musi go posiadać?

Regułą jest, że każdy przedsiębiorca posiada rachunek bankowy. Nie każdy jednak przedsiębiorca posiada rachunek rozliczeniowy.

Art. 19 ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców nakłada na firmy obowiązek dokonywania rozliczeń za pośrednictwem rachunku płatniczego. Przedsiębiorca może zatem dokonywać swoich płatności za pośrednictwem rachunku rozliczeniowego, ale może również dokonywać swoich płatności za pośrednictwem rachunku oszczędnościowego (wydaje się, że oba rodzaje rachunków bankowych mieszczą się w definicji rachunku płatniczego).

Co dzieje się, jeżeli przedsiębiorca (wystawca faktury) nie posiada rachunku rozliczeniowego, a kontrahent chce dokonać płatności na jego rzecz w split payment?

Otóż zgodnie z art. 62c ust. 11 ustawy Prawo bankowe, w takiej sytuacji bank dokonuje zwrotu środków płacącemu. Płacący nie ma zatem możliwości dokonania płatności w formule split payment, jeżeli jego kontrahent nie posiada rachunku rozliczeniowego.

„Uwolnienie” środków na rachunku VAT - problem dla płacącego

Warto powtórzyć jeszcze raz to, co było wspomniane w poprzednim artykule, podatnikowi, który otrzymuje płatność w split payment po prostu nie opłaca się realizowanie swoich płatności w sposób standardowy (jeżeli chce szybko „uwolnić” środki zgromadzone na rachunku VAT).

Co jednak w przypadku, gdy jego kontrahent nie posiada rachunku rozliczeniowego? Taki podatnik ma problem z „uwolnieniem” środków zgromadzonych na swoim rachunku VAT. Musi on zatem dokonać płatności standardowym przelewem, a zwrotu środków z rachunku VAT dochodzić w trybie art. 108b ustawy o podatku od towarów i usług.

Nietrudno zauważyć, że mechanizm split payment powinien w najbliższym czasie wymusić na wszystkich przedsiębiorcach założenie rachunku rozliczeniowego. Zaś miarą konkurencyjności danego kontrahenta może być m.in. okoliczność, 'czy mogę się z tym kontrahentem rozliczać w formule split payment'.