Split payment – praktyczne problemy | Część III

17 września 2018
/

O zastosowaniu split payment decyduje nabywca towarów lub usług (czyli ten kto płaci za fakturę). To on również w komunikacie przelewu wskazuje wartość brutto faktury oraz sam podatek VAT.

Co ważne, dane te nie muszą odpowiadać danym faktycznie wynikającym z faktury. A co gorsze, bank nie ma możliwości w takiej sytuacji weryfikowania tego, czy płacący prawidłowo określił wartość podatku VAT.

Przykład

Podatnik A wystawił Podatnikowi B fakturę za wykonane usługi w wysokości 123 tyś zł brutto. Podatnik B płaci Podatnikowi A mechanizmem split payment. W komunikacie przelewu Podatnik B wskazuje wartość brutto faktury w wysokości 123 tyś zł, a jako wartość podatku VAT podaje 100 tyś zł (zamiast kwoty podatku VAT w prawidłowej wysokości 23 tyś zł).

Co zrobi bank?

Zgodnie z art. 62c ust. 10 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Prawo bankowe, bank nie jest obowiązany do dokonania sprawdzenia prawidłowości obliczenia kwoty odpowiadającej kwocie podatku VAT wskazanego w komunikacie przelewu w mechanizmie split payment.

Oznacza to mniej więcej tyle, że bank przekaże na rachunek VAT dokładnie kwotę wskazaną w komunikacie przelewu. Nie nastąpi żadna weryfikacja prawidłowości kwoty. W sytuacji z powyższego przykładu, Podatnik A będzie zatem miał „zablokowane” na koncie VAT środki w wysokości 100 tyś zamiast 23 tyś zł.

Co zrobi podatnik?

Nie ulega wątpliwości, że zapłata na rachunek VAT zwalnia płacącego z zobowiązania. Bądź co bądź uregulował on swoją należność. Suma środków na rachunku rozliczeniowym oraz rachunku VAT podatnika odpowiada bowiem kwocie wynikającej z faktury.

Podatnikowi w takiej sytuacji pozostaje jedynie złożenie wniosku na podstawie art. 108b ustawy o podatku od towarów i usług o przekazaniu środków zgromadzonych na rachunku VAT na wskazany przez niego rachunek rozliczeniowy. Naczelnik Urzędu Skarbowego wydaje w tym zakresie postanowienie w terminie 60 dni.

Jak widać, dla wystawcy faktury powstaje nie lada problem w przypadku, jeżeli jego kontrahent nieprawidłowo dokonał płatności w split payment. Podatnik, który otrzymał w ten sposób płatność, ma często własne zobowiązania do uregulowania. Z tej perspektywy 60 dni jest długim okresem czasu.

Jak zapobiegać takim sytuacjom, ewentualnie jak w ogóle wyłączyć możliwość rozliczania się przez kontrahentów w split payment? Więcej na ten temat w kolejnym artykule...