Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Ułatwienia w sprzedaży mięsa z obszarów ASF

Spis treści
rozwiń spis treści

Ułatwienie producentom rolnym sprzedaż świń wolnych od wirusa ASF. Chodzi o obszary objęte ograniczeniami wprowadzonymi w związku z wystąpieniem na terytorium polski afrykańskiego pomoru świń.

Ułatwienia w sprzedaży

Rozwiązaniem zawartym w nowym projekcie ustawy jest uwzględnienie mięsa ze świń wolnych od wirusa ASF na liście produktów mięsnych znajdującej się w ustawie z 5 września z 2016 roku. Akt prawny dotyczy szczególnych rozwiązań związanych z afrykańskim pomorem. Cały temat dotyczy jedynie tych obszarów, które zostały objęte nakazami, zakazami, ograniczeniami, a także innymi środkami kontroli lub ochrony.

W praktyce przy sprzedaży ww. mięsa ze zdrowej świni z tych obszarów nie będzie stosowana ustawa Prawo zamówień publicznych. Na jej miejsce wejdzie ta związana ze szczególnymi rozwiązaniami związanymi z wystąpieniem ASF. Nie zmienia to faktu, że nadal będą obowiązywać wymagania przy produkcji mięsa wieprzowego i oferowane mięso musi spełniać wymagania weterynaryjne.

Czym jest ASF?

Afrykański pomór świń jest nieuleczalną i zakaźną chorobą, na którą chorują dziki i wszelkie rodzaje świń domowych. Sam człowiek nie może zachorować na ASF, jednak może ten wirus przenosić. 

Choroba nie może zostać zwalczona medycznie, ponieważ nie ma żadnych szczepionek, a samo leczenie chorych zwierząt jest zakazane. Pozostają więc metody o charakterze administracyjnym, czyli tworzenie stref objętych wszelkimi koniecznymi ograniczeniami. Z perspektywy człowieka afrykański pomór świń najbardziej niebezpieczny jest dla ekonomii gospodarstw zajmujących się hodowlą ww. zwierząt.

Zasady bio-asekuracji

Od lutego 2018 roku każdy z posiadaczy świń w Polsce musi wykonywać wiele obowiązków, których celem ma być ograniczenie ryzyka przenoszenia wirusa ASF. Zgodnie z informacjami zawartymi na stronie agrego.pl do zadań hodowcy należy:

 • prowadzenie rejestru środków transportu do przewozu świń, które wjeżdżają na teren gospodarstwa;
 • rejestr wejść osób do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • zabezpieczenie budynku, w którym są utrzymywane świnie (brak dostępu dla innych zwierząt);
 • utrzymywanie świń w odrębnych, zamkniętych pomieszczeniach (oddzielne wejścia, niemające bezpośredniego przejścia do innych pomieszczeń);
 • wykonywanie czynności związanych z obsługą świń wyłącznie przez osoby, które wykonują te czynności tylko w danym gospodarstwie;
 • stosowanie środków higieny niezbędnych do ograniczenia ryzyka szerzenia się ASF (mycie i odkażanie rąk, oczyszczanie i odkażanie obuwia);
 • bieżące oczyszczanie i odkażanie narzędzi oraz sprzętu wykorzystywanych do obsługi świń,
 • używanie przez osoby wykonujące czynności związane z obsługą świń specjalnej odzieży ochronnej oraz obuwia ochronnego;
 • wyłożenie mat dezynfekcyjnych przed wejściami i wyjściami do pomieszczeń, w których są utrzymywane świnie;
 • stałe utrzymywanie mat dezynfekcyjnych w stanie zapewniającym utrzymanie skuteczności działania środka dezynfekcyjnego;
 • sporządzenie przez posiadaczy świń spisu posiadanych świń oraz bieżącego aktualizowania tego spisu;
 • zabezpieczenie wybiegu dla świń podwójnym ogrodzeniem o wysokości wynoszącej co najmniej 1,5 m, związanym na stałe z podłożem;
 • karmienie świń paszą zabezpieczoną przed dostępem zwierząt wolno żyjących.
Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career