Fundacja rodzinna: budowanie dziedzictwa na przyszłość – zgłęb temat w naszych artykułach!

Przejdź do artykułu

Sprzedaż rękodzieła – jak robić to zgodnie z prawem?

Spis treści
rozwiń spis treści

W trakcie trwania pandemii wielu z nas odkryło w sobie nowe talenty. Wolny czas okazał się też idealny do zajęcia się produkcją rękodzieła, które z pewnością może stanowić świetne dodatkowe źródło dochodów. Może się również okazać, że będzie to też pomysł na życie, który w przyszłości umożliwi nam osiąganie dobrych zarobków. Rzeczy handmade można sprzedać z zyskiem. Wiąże się to jednak niestety z wieloma kwestiami prawnymi, które mogą utrudniać handel rękodzielniczych produktów. Sprzedaż rękodzieła – jak robić to zgodnie z prawem?

Rękodzieło

Rękodzieło to wyrób wytworzony w sposób nieprzemysłowy, posiadający walory artystyczne. Może zawierać motywy typowe dla kultury, w której powstał. Rękodzieła pozwalają nabywcom wyrazić samego siebie w sposób często nieprzeciętny. Są niepowtarzalne, ewentualnie produkowane w niewielkich seriach. Niejednokrotnie sklepy handmade są otwarte na propozycje i pomysły klientów, dostosowując swoje wyroby pod wymogi zamawiającego. Tym samym pozwalają na stworzenie nie tylko czegoś niepowtarzalnego ze względów wizualnych czy funkcjonalnych, ale także idei.

Ręcznie robione towary zyskują na popularności w Polsce. Należy podkreślić jednak, że od zawsze były obecne w naszej kulturze. W antropologii kultury często mówi się o rękodziele ludowym, być może przez to przez lata utożsamiane było z cepelią. W latach 90. lekko zapomniane, dziś na nowo przeżywa swój renesans. Jednych przyciąga niepowtarzalność i oryginalność projektów, innych kontakt z artystą lub rzemieślnikiem. Dodatkowa możliwość uczestniczenia w procesie twórczym jest ciekawym aspektem. Nieodłącznie powinna temu towarzyszyć chęć wspierania lokalnych twórców i rodzimego biznesu.

Rękodzieło, czyli:

 • biżuteria handmade,
 • garncarstwo tradycyjne (na kole garncarskim),
 • tkactwo na tradycyjnych krosnach,
 • szydełkowanie, roboty na drutach,
 • wikliniarstwo,
 • rzeźby autorstwa twórców ludowych, głównie w drewnie i inne wyroby wytwarzane chałupniczo przy użyciu tradycyjnych (nieprzemysłowych) metod produkcji,
 • scrapbooking (sztuka ręcznego tworzenia oraz dekorowania albumów ze zdjęciami i pamiątkami rodzinnymi),
 • lepienie z masy solnej,
 • hafciarstwo.

Sprzedaż rękodzieła – jak zacząć?

Aby wykonywać rękodzieło, nie musisz mieć szczególnego przygotowania ani wykształcenia. Liczą się twoje umiejętności. Specyfiką rękodzieła jest to, że wystarczą niewielkie nakłady finansowe, by rozpocząć swoją działalność. Swoich sił może spróbować każdy, kto tylko ma pomysł i zdolności manualne. Jeśli wytwarzasz i sprzedajesz rękodzieło okazjonalnie, to jest to traktowane jako dodatkowe źródło dochodu. Nie musisz więc zakładać działalności gospodarczej. Możesz zajmować się rękodziełem okazjonalnie lub w sposób ciągły i zorganizowany.

Początkowo rękodzieło może być dodatkowym zajęciem, pasją rozwijaną po pracy. Wraz ze wzrostem zainteresowania hobby z powodzeniem może stać się także sposobem na życie. Obecnie wielu twórców żyje tylko i wyłącznie dzięki pracy swoich rąk. Niewątpliwie pomaga w tym rozwój internetu i portali dedykowanych sprzedaży produktów handmade. Dzięki temu można nie tylko nawiązać współpracę z innymi twórcami, ale także pozyskać zagranicznych klientów. Możliwe staje się wejście na rynki, o których zdobyciu drobnym przedsiębiorcom nawet się nie śniło.

Sprzedaż rękodzieła – formy prowadzenia działalności rękodzielniczej

Jeżeli zamierzasz zacząć sprzedaż rękodzieła, musisz założyć działalność gospodarczą. W przeciwnym razie możesz narazić się na konsekwencje karno-skarbowe. Zgodnie z prawem działalnością gospodarczą jest: zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa. Również poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.

Regularna sprzedaż rękodzieła z pewnością jest zgodna z definicją. Nieważna jest tu forma sprzedaży – stacjonarna czy przez internet. Obowiązek zgłoszenia działalności gospodarczej dotyczy wszystkich twórców, którzy sprzedają swoje dzieła. Założenie działalności gospodarczej to nie koniec obowiązków rękodzielnika. Pozostają jeszcze podatki do opłacenia. Zgodnie z wprowadzonymi od 30 kwietnia 2018 r. zmianami istnieje możliwość prowadzenia działalności bez konieczności jej rejestrowania, tzw. działalność nierejestrowa. Z takiej formy prowadzenia działalności mogą skorzystać osoby, które osiągają przychody za każdy miesiąc nie wyższe niż 50% minimalnego wynagrodzenia. W 2020 roku kwota ta wynosi odpowiednio 1300 zł. Osoby te przez ostatnie 60 miesięcy nie powinny prowadzić własnej działalności gospodarczej.

Działalność rękodzielniczą  możesz prowadzić w formie:

Twoja firma może być zarejestrowana jako:

Działalność gospodarczą wykonywaną na niewielką skalę zazwyczaj rejestruje się jako działalność gospodarczą osoby fizycznej. Rozpoczęcie działalności gospodarczej jako osoby fizycznej zajmuje stosunkowo niewiele czasu i wiąże się z niskimi kosztami.

Numery PKD przy działalności

Jeżeli chcesz założyć lub prowadzisz działalność rękodzielniczą, użyj następujących numerów PKD:

 • 32.12.Z Produkcja wyrobów jubilerskich i podobnych,
 • 32.13.Z Produkcja sztucznej biżuterii i wyrobów podobnych,
 • 32.20.Z Produkcja instrumentów muzycznych,
 • 47.77.Z Sprzedaż detaliczna zegarków, zegarów i biżuterii prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.78.Z Sprzedaż detaliczna pozostałych nowych wyrobów prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach,
 • 47.91.Z Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub internet,
 • 90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza (w tym przypadku możesz połączyć sprzedaż rękodzieła z zajęciami edukacyjnymi),
 • 85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej (m.in. zajęcia z dziedziny sztuki).

Sprzedaż rękodzieła – opodatkowanie

Jeżeli wykonasz jednorazowo (okazjonalnie) produkt rękodzielniczy i sprzedasz go we własnym imieniu i na własny rachunek, to możesz przyjąć, że przedmiot nie jest wytworzony w ramach działalności gospodarczej. Dochód z okazjonalnie wykonanego i sprzedanego rękodzieła podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym. Musisz wpłacić zaliczkę miesięczną do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym uzyskałeś dochód. Za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Musisz też rozliczyć ten dochód w zeznaniu rocznym PIT-37.

Jeśli będziesz wykonywać produkty rękodzielnicze kilka razy w roku (ale nie będzie to sprzedaż prowadzona w sposób ciągły) i nie masz pewności, czy możesz uznać, że nie wykonujesz działalności gospodarczej, to rozważ skierowanie wniosku o interpretację indywidualną.

Podstawa prawna

 • Art. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 2018 r. Prawo przedsiębiorców: ,,Działalnością gospodarczą jest zorganizowana działalność zarobkowa, wykonywana we własnym imieniu i w sposób ciągły.”
 • Art. 10 ust. 1 pkt 2; art. 13 pkt 2; art. 44 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych

Formy opodatkowania rękodzieła jako działalności gospodarczej

Możesz wybrać dowolną formę opodatkowania swojej działalności. Masz do wyboru:

Opodatkowanie na zasadach ogólnych: PIT-36

Opodatkowanie na zasadach ogólnych to podstawowa forma opodatkowania dochodów. Obowiązuje wtedy, gdy nie wybierzesz innej formy opodatkowania. Formę opodatkowania deklarujesz przy wpisie do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Jeśli chcesz rozliczać się w ten sposób, nie musisz składać dodatkowych oświadczeń.

W tej formie zapłacisz podatek w wysokości 17% lub 32% (po przekroczeniu dochodu w kwocie 85 528 zł.). Tak obliczony podlega obniżeniu o kwotę wolną od podatku. Dodatkowo kwotę podatku możesz obniżyć o inne dostępne dla ciebie ulgi i odliczenia. Możesz odliczyć od podstawy opodatkowania zapłacone składki ubezpieczeniowe, a od kwoty podatku składki zapłacone na ubezpieczenie zdrowotne.

Zaliczki na podatek płać na swój mikrorachunek podatkowy do 20. dnia kolejnego miesiąca po danym miesiącu. Zaliczki za grudzień wpłać przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy – łącznie od początku roku – 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Podatek liniowy: PIT-36L

Opodatkowanie tzw. metodą liniową dotyczy dochodów ze wszystkich źródeł i polega na zastosowaniu jednolitej proporcjonalnej stawki podatkowej wynoszącej 19%. W przypadku tej formy podatku są pewne ograniczenia. Nie możesz wybrać podatku liniowego, jeżeli w swojej firmie chcesz wykonywać czynności, które wcześniej wykonywałeś(aś) na etacie u byłego pracodawcy. Jeśli wybierzesz podatek liniowy, to stracisz możliwość opodatkowania się wspólnie z małżonkiem. Również nie skorzystasz z większości ulg podatkowych czy preferencyjnego rozliczenia przewidzianego dla osób samotnie wychowujących dzieci.

Jeśli chcesz wybrać to opodatkowanie, złóż do urzędu skarbowego pisemne oświadczenie o wyborze sposobu opodatkowania. Termin jest do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym osiągnięto pierwszy przychód z tego tytułu w roku podatkowym. Albo do końca roku podatkowego, jeżeli pierwszy taki przychód osiągnięto w grudniu tego roku podatkowego. Formę opodatkowania możesz wybrać przy wpisie do CEIDG.

Zaliczki na podatek zapłać do 20. dnia kolejnego miesiąca. Zaliczki za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Jeżeli jesteś tzw. małym podatnikiem, możesz płacić zaliczki również kwartalnie. O wyborze sposobu wpłacania zaliczek kwartalnych musisz poinformować w zeznaniu rocznym składanym za rok podatkowy, w którym wpłacasz zaliczki. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość nie przekroczy – łącznie od początku roku – 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Ryczałt: PIT-28

To uproszczone zasady rozliczania podatku w oparciu o osiągane przychody (bez uwzględniania kosztów ich uzyskania). Mogą go wybrać wyłącznie osoby fizyczne, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą. Jeżeli przy wpisie do CEIDG nie wybierzesz tej formy opodatkowania, złóż pisemne oświadczenie do urzędu skarbowego właściwego dla twojego miejsca zamieszkania. Oświadczenie złóż nie później niż w dniu uzyskania pierwszego przychodu. Jeżeli nie zgłosisz likwidacji działalności gospodarczej lub nie wybierzesz innej formy opodatkowania, dla urzędu skarbowego nadal prowadzisz działalność opodatkowaną ryczałtem.

Zaliczki na podatek płać do 20. dnia kolejnego miesiąca następującego po danym miesiącu, a za grudzień – przed upływem terminu określonego na złożenie zeznania. Jeżeli w poprzednim roku twoje przychody nie przekroczyły 25 000 euro, zaliczki możesz płacić również kwartalnie. O wyborze kwartalnego sposobu opłacania ryczałtu poinformuj w zeznaniu PIT- 28 składanym za rok podatkowy, w którym kwartalnie płacisz ryczałt. Stawka ryczałtu przy sprzedaży rękodzieła wynosi 5,5% albo 8,5%. To, jaką stawkę możesz wybrać, zależy m.in. od skali oraz powtarzalności rękodzieła.

Ile wynosi ryczałt od przychodów ewidencjonowanych?

 • 5,5% – od przychodu z działalności wytwórczej – gdy wytworzone rękodzieło ma cechy powtarzalne (przedmiot powielany wielokrotnie według szablonu),
 • 8,5% – od przychodów z działalności usługowej – gdy zamówione przez klienta rękodzieło zrobisz według zamówionych przez niego wskazówek i wzorów lub z jego materiałów.

Jeśli zdecydujesz się na ryczałt ewidencjonowany, to pamiętaj, że automatycznie tracisz prawo do rozliczenia się wspólnie z małżonkiem. Również jako osoba samotnie wychowująca dzieci. Nie odliczysz także od obliczonego ryczałtu ulgi na dzieci. Inne ulgi jednak ci przysługują. Chodzi tutaj m.in. o ulgę rehabilitacyjną czy odliczanie składek na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Możesz odliczać także darowizny przekazane na cele kultu religijnego, organizacji pożytku publicznego czy też oddaną krew.

Jeśli prowadzisz jeszcze inną działalność, z której przychody są opodatkowane innymi stawkami, to ryczałt od przychodów ewidencjonowanych ustala się według stawki właściwej dla przychodów z każdego rodzaju działalności. Jest to możliwe pod warunkiem, że na podstawie twojej ewidencji przychodów można określić przychody z każdej działalności.

Karta podatkowa

Opodatkowanie dochodów z działalności gospodarczej ryczałtem w formie karty podatkowej obejmuje opodatkowanie przychodów:

 •  osób fizycznych, które prowadzą działalność gospodarczą,
 •  spółek cywilnych osób fizycznych.

Jeśli prowadzisz działalność jako osoba fizyczna (także gdy jesteś rolnikiem prowadzącym równocześnie gospodarstwo rolne), to możesz opodatkować w formie karty podatkowej wytwórczość ludową i artystyczną, polegającą na wytwarzaniu rękodzieła, przy zastosowaniu obróbki maszynowej jedynie do wstępnej obróbki surowca. Warunkiem zastosowania karty podatkowej jest zakwalifikowanie tych wyrobów przez komisje etnograficzno-artystyczne Stowarzyszenia Twórców Ludowych, Fundacji „Cepelia” – Polska Sztuka i Rękodzieło oraz Fundacji Ochrony i Rozwoju Twórczości Ludowej. Wykaz wyrobów rękodzieła ludowego i artystycznego znajdziesz w załączniku nr 1 do ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne.

Jeśli prowadzisz działalność w kilku zakładach na terenie podległym kilku naczelnikom urzędów skarbowych, to właściwego naczelnika ustala się według miejsca, które wskażesz jako siedzibę działalności. Kiedy naczelnik urzędu skarbowego uwzględni wniosek o zastosowanie karty podatkowej, to decyzję ustalającą wysokość podatku dochodowego w formie karty podatkowej wyda odrębnie na każdy rok podatkowy. Jeśli rozpoczniesz działalność w ciągu roku podatkowego, to podatek w formie karty podatkowej za okres od dnia rozpoczęcia działalności do końca pierwszego miesiąca pobiera się w wysokości 1/30 miesięcznej należności za każdy dzień.

O czym musisz pamiętać, jeśli zdecydujesz się na kartę podatkową?

 • W swojej działalności nie możesz zatrudniać innych osób.
 • Nie możesz prowadzić innej pozarolniczej działalności gospodarczej.
 • Twój małżonek nie może prowadzić działalności w tym samym zakresie; może pracować razem z tobą, ale nie może posiadać swojej firmy, której działalność jest taka sama jak twoja lub pokrywa się z nią.
 • Nie możesz wytwarzać wyrobów opodatkowanych podatkiem akcyzowym, np. alkoholi, papierosów, paliwa (na podstawie odrębnych przepisów).
 • Musisz prowadzić działalność gospodarczą na terenie Polski.
 • Musisz płacić podatek bez względu na to, czy twoja działalność przynosi dochód.

Podatek CIT

Podatnikami podatku CIT są (według ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych):

 • osoby prawne (spółki z o.o., spółki akcyjne);
 • jednostki organizacyjne, które nie mają osobowości prawnej, z wyjątkiem spółek niemających osobowości prawnej; wyjątkiem są spółki kapitałowe w organizacji;
 • spółki komandytowo-akcyjne;
 • podatkowe grupy kapitałowe (grupy składające się z co najmniej dwóch spółek prawa handlowego mających osobowość prawną, które funkcjonują w związkach kapitałowych i spełniają określone w ustawie warunki);
 • spółki, które nie mają osobowości prawnej z siedzibą lub zarządem w innym państwie, jeżeli zgodnie z przepisami prawa podatkowego tego państwa są traktowane jak osoby prawne i podlegają w tym państwie opodatkowaniu od całości swoich dochodów bez względu na miejsce ich osiągania.

Podatnicy nie składają w trakcie roku podatkowego deklaracji podatkowych, ale muszą wpłacać zaliczki co miesiąc. Podatnicy, którzy rozpoczynają prowadzenie działalności gospodarczej, mogą wpłacać zaliczki na podatek dochodowy co kwartał. Nie musisz wpłacać zaliczek na podatek dochodowy aż do momentu, gdy ich wartość przekroczy – łącznie od początku roku – kwotę 1000 zł. Zaliczki wpłacaj od momentu (za miesiąc), w którym dochód narastająco przekroczył tę kwotę.

Jeśli jesteś podatnikiem CIT, to musisz składać we właściwym urzędzie skarbowym zeznanie CIT-8. Masz na to czas, po zakończeniu roku podatkowego, do 31 marca. W tym terminie wpłać też podatek należny. Albo różnicę między podatkiem należnym od dochodu, jaki wykazujesz w zeznaniu a sumą należnych zaliczek za okres od początku roku. Jeśli rok podatkowy pokrywa się u ciebie z rokiem kalendarzowym, to swoje zeznanie złóż do 31 marca.

Pierwszy rok działalności i CIT

Jeżeli podejmujesz działalność po raz pierwszy, to pierwszy rok podatkowy trwa od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego. Albo do ostatniego dnia wybranego roku podatkowego, ale nie dłużej niż 12 kolejnych miesięcy kalendarzowych. W terminie do 15 lipca danego roku lub do 15 dnia od daty zatwierdzenia sporządź sprawozdanie finansowe. Kalendarz wszystkich obowiązków podatnika CIT znajdziesz na stronach Ministerstwa Finansów. Stawka podatku dochodowego od osób prawnych wynosi 19% podstawy opodatkowania.

Jeśli jesteś tzw. małym podatnikiem, u którego wartość przychodu ze sprzedaży (wraz z kwotą należnego podatku od towarów i usług) nie przekroczyła w poprzednim roku podatkowym równowartości w złotych 2 mln euro, to stawka podatku jest obniżona do 9%. Podstawą opodatkowania podatkiem dochodowym od osób prawnych jest osiągnięty dochód, pomniejszony o koszty jego uzyskania w roku podatkowym wraz z możliwością odliczeń. Od podstawy opodatkowania możesz również odliczyć do 100% wydatków na działalność naukowo-badawczą. Przeczytaj więcej o ulgach podatkowych na działalność badawczo-rozwojową.

Sprzedaż rękodzieła – składki ZUS

Jeśli rękodzielnik jest zatrudniony na etacie u innego pracodawcy i otrzymuje przynajmniej minimalne wynagrodzenie krajowe (w 2020 roku jest to 2600 zł brutto), to musi dodatkowo opłacać tylko składkę zdrowotną w ZUS. Jeśli nie otrzymuje minimalnej płacy, to z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej musi opłacić wszystkie, pełne składki ZUS. Tak samo sytuacja wygląda w przypadku przedsiębiorcy, dla którego handmade ma być jedynym źródłem utrzymania.

Aby dokonać rejestracji do ZUS, rękodzielnik powinien w ciągu 7 dni, licząc od daty rozpoczęcia działalności gospodarczej, złożyć formularz:

 • ZUS ZUA – jeżeli ma podlegać pełnemu ubezpieczeniu (prowadzenie działalności stanowi jedyny tytuł do ubezpieczeń),
 • ZUS ZZA – jeżeli ma podlegać jedynie obowiązkowemu ubezpieczeniu zdrowotnemu (gdy rękodzielnik pracuje na etacie, gdzie osiąga wynagrodzenie nie niższe niż minimalne).

Powyższe formularze są składane celem zgłoszenia osoby do ubezpieczeń. Ponadto rękodzielnik rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej może skorzystać z preferencyjnych składek ZUS. Należy podkreślić, że obniżone składki mają charakter dobrowolny i obowiązują przez okres pełnych 24 miesięcy. Decyzję o opłacaniu niższych składek twórca musi podjąć od razu, przy pierwszym zgłoszeniu do ubezpieczeń ZUS (ZUS ZUA lub ZUS ZZA).

Dodatkowo osoby fizyczne podejmujące działalność gospodarczą po raz pierwszy lub po raz kolejny po upływie co najmniej 60 miesięcy od dnia zawieszenia lub jej zakończenia mogą skorzystać z tzw. ulgi na start. Przedsiębiorcy spełniający powyższe wymogi nie będą podlegać wówczas obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu przez okres 6 miesięcy od dnia rozpoczęcia działalności gospodarczej. Po upływie dwóch lat rękodzielnik korzystający z preferencyjnych składek będzie zobowiązany do opłacania pełnych składek ZUS, czyli ponad 1000 zł miesięcznie. Przejście z tzw. małego ZUSu na duży nie ma charakteru automatycznego, wiąże się z dopełnieniem formalności w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Za dopełnienie formalności odpowiada podatnik.

Sprzedaż rękodzieła – ułatwienia w zarządzaniu firmą handmade

Wszyscy rękodzielnicy, którzy planują utrzymywać się tylko z pracy handmade, są zobowiązani do założenia działalności gospodarczej i płacenia składek ZUS. Na początku istnieje możliwość skorzystania ze składek preferencyjnych, natomiast w późniejszym okresie artysta zobligowany jest do płacenia pełnego ZUS. Opłaty będą generować dla rękodzielnika spory koszt. Należy pamiętać też o kosztach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, tj. rozliczaniem się z urzędem skarbowym, jak i zarządzaniem sprzedażą swoich produktów. Aby zminimalizować koszty związane z prowadzeniem firmy, rękodzielnik może samodzielnie prowadzić księgowość swojej firmy.

Sprzedaż rękodzieła – kasa fiskalna

W przypadku sprzedaży na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej lub rolników ryczałtowych konieczne jest ewidencjonowanie sprzedaży na ich rzecz na kasie fiskalnej. Istnieje możliwość zwolnienia z kasy fiskalnej, jeżeli nie zostanie przekroczony limitu obrotu 20 tys. zł (w skali roku), a rodzaj produktów nie jest wymieniony w katalogu towarów, które bezwzględnie powinny być nabijane na kasę. W przypadku założenia działalności w trakcie roku kwota limitu musi być wyliczona proporcjonalnie do okresu prowadzenia działalności. Należy pamiętać, że, mimo zwolnienia, w przypadku gdy ma miejsce sprzedaż towaru wykluczonego ze zwolnienia podmiotowego, transakcja sprzedaży musi zostać ujęta na kasie fiskalnej. W przypadku zakupu kasy fiskalnej przedsiębiorca może dodatkowo skorzystać z ulgi z tytułu jej zakupu. W przypadku zwolnienia z kasy fiskalnej podatnik dokumentuje sprzedaż w ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Sprzedaż rękodzieła a RODO

Przyszły przedsiębiorca trudniący się rękodziełem w sytuacjach, kiedy przetwarza dane osobowe, na mocy Rozporządzenia RODO, zobowiązany jest w szczególności do: zapewniania odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych. Wszystko musi przebiegać zgodnie z zasadami wskazanymi w Rozporządzeniu RODO, czyli należy np. zadbać o nieudostępnianie danych osobom nieupoważnionym, wykonywanie obowiązków wynikających z praw osób, których dotyczą dane osobowe. Nie każdy parający się rękodziełem przetwarza dane osobowe. Osoby tworzące produkty i wystawiające je na regałach sklepowych nie mają możliwości przetwarzania danych osobowych. A zatem RODO nie ma zastosowania w takich sytuacjach. Jeśli jednak produkty są wystawiane w sklepach internetowych – wtedy już dochodzi do przetwarzania danych osobowych, dlatego też w takich przypadkach należy postępować zgodnie z RODO.

Sprzedaż rękodzieła – marketing

Przede wszystkim dobrym miejscem na promocję rękodzieła są media społecznościowe. Facebook i Instagram są w tym kontekście najlepszym rozwiązaniem. Facebook – ponieważ – oprócz treści, opisów produktów czy użytych materiałów – może generować także przestrzeń do prezentacji całego asortymentu firmy. Natomiast Instagram odpowiada na preferencje tych odbiorców, którzy są zdecydowanymi wzrokowcami i kupują produkt jedynie ze względu na doznania estetyczne.

W miarę rozwoju firmy warto pomyśleć nad założeniem profesjonalnej strony internetowej, która będzie niekwestionowanie najbardziej wiarygodnym źródłem informacji o działalności i pozwoli dotrzeć do szerszego grona odbiorców. W przyszłości świetnym rozwiązaniem będzie natomiast sklep stacjonarny. Aby wypromować swoje dzieła, pomyśl o uczestnictwie w kiermaszach, jarmarkach i targach rękodzieła. To nie tylko dobry sposób na to, aby sprzedać swoje wyroby, ale również żeby zaistnieć i stać się rozpoznawalnym przez swoje prace. Osoby, którym spodobają się znalezione akcesoria handmade, najczęściej szukają później dodatkowych informacji, na przykład w sieci, co jest dowodem na to, że działalność internetowa powinna być nieodłącznym elementem sprzedaży stacjonarnej.

Szukasz pracy w branży prawniczej?
Sprawdź na Law.Career