Pogoda bardziej przewidywalna - system ostrzegania SMS

2 lipca 2018
hello world!

"Burza? Nawałnica? Dostaniesz SMS z ostrzeżeniem!" Tak Ministerstwo Cyfryzacji wprowadza nas w start pilotażu nowego systemu ostrzegawczego. 29 czerwca 2018 roku zostało podpisane porozumienie ww. resortu z Ministerstwem Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA), Rządowym Centrum Bezpieczeństwa (RCB) i przedstawicielami operatorów. Każdy z mieszkańców zagrożonego województwa dostanie krótką informacje o niebezpieczeństwie.

Nowelizacja Prawa telekomunikacyjnego

Oficjalnie system ma wystartować w grudniu 2018 roku. Zgodnie ze zmianą ustawy o Prawie telekomunikacyjnym każdy z operatorów sieci komórkowych ma obowiązek niezwłocznego, bezpłatnego wysłania komunikatu do wszystkich użytkowników znajdujących się na konkretnym obszarze. Działanie ww. operatora uzależnione jest od wystosowania żądania dyrektora Rządowego Centrum Bezpieczeństwa.

Zgodnie z informacją zawartą na stronie Ministerstwa Cyfryzacji realizowanie obowiązku w pełnym wymiarze rozpocznie się od 12 grudnia 2018 roku. Operatorzy sieci wyrazili jednak zgodę na rozpoczęcie pilotażu już od początku okresu wakacyjnego. Celem ma być informowanie w tym okresie o ewentualnych zagrożeniach, takich jak nagłe i niebezpieczne zjawiska pogodowe.

"Zależało nam bardzo, by okres wakacyjny, który w Polsce jest najbardziej newralgiczny pod względem gwałtownych zjawisk pogodowych, wykorzystać do testów systemu. To pozwoli nie tylko na zmniejszenie ryzyka związanego np. z nawałnicami, ale także na optymalizację samego systemu" - takie zdanie wyraził Minister Cyfryzacji, Marek Zagórski.

Ważne: Obywatele przy wykorzystaniu adresu mailowego: alert.pilotaz@rcb.gov.pl będą mogli zgłaszać swoje uwagi do systemu.

Zarządzanie kryzysowe

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa pełni również funkcję krajowego centrum zarządzania kryzysowego. Jego zadaniem jest monitorowanie sytuacji w kraju pod kątem występowania różnego rodzaju zagrożeń. System działa przez 24h na dobę. Zastępca dyrektora RCB powiedział, że ww. informacje otrzymują "od różnych podmiotów krajowych i zagranicznych. Podobny mechanizm będzie funkcjonował w przypadku komunikatów o zagrożeniu dla ludności. Ministrowie, kierownicy urzędów i instytucji centralnych oraz wojewodowie będą przekazywali informacje o zagrożeniu do RCB, które przekaże ją operatorom telekomunikacyjnym do niezwłocznego i nieodpłatnego wysłania."

Operatorzy pracują nad wdrożeniem rozwiązania

Trwają prace na wprowadzeniem nowych rozwiązań. Chodzi przede wszystkim o stworzenie możliwości wysyłania wiadomości do mieszkańców konkretnych obszarów o wielkości mniejszej niż województwo.

chevron-down
Copy link