Tag: akcje

3 marca 2021
Przepisy o dematerializacji akcji już obowiązują
Od 1 marca 2021 r. obowiązuje zasada tzw. dematerializacji akcji. Na czym polega dematerializacja akcji? Dowiedz się, jakie zmiany wprowadza nowelizacja.
19 lutego 2021
Ograniczenie zbywalności akcji
Czy istnieje możliwość ograniczenia zbywalności akcji na podstawie ustawy, statutu spółki bądź na mocy umowy akcjonariuszy?