Tag: Akt notarialny

Prawo Cywilne

O czym należy pamiętać, zawierając umowę darowizny rzeczy ruchomej?

Umowa darowizny jest uregulowana w art. 888-902 Kodeksu cywilnego. Jak zatem powinna wyglądać umowa darowizny rzeczy ruchomej? Jakie dodatkowe postanowienia można zawrzeć w tego rodzaju umowie? Czym jest darowizna? Darowizna jest umową, w której darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz obdarowanego kosztem swego majątku (art. 888 k.c.). Darowizna polega […]

Prawo Cywilne

Jak odwołać wykonaną już darowiznę?

Przepisy prawa cywilnego przewidują, że w pewnych okolicznościach możliwe jest odwołanie przez darczyńcę darowizny, która została już wykonana. Wprowadzenie takich rozwiązań ma na celu ochronę darczyńcy, który powinien spotkać się z wdzięcznością ze strony obdarowanego. W życiu bywa jednak rożnie. Etyczny obowiązek, który spoczywa na obdarowanym, pozostaje często tylko piękną […]

Prawo Handlowe

Umowa spółki komandytowej

Spółką komandytową jest spółka osobowa mająca na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą. Może być ona zawiązana przez co najmniej dwóch wspólników, z których jeden musi być komplementariuszem, a jeden komandytariuszem. Wynika to z kodeksowej definicji spółki komandytowej. Wskazuje się w niej, że wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

Nagrywanie czynności notarialnych – sposobem na wyłudzenia mieszkań. RPO ponawia apel o zmianę prawa

Rzecznik Praw Obywatelskich ponownie podkreśla konieczność szerszej ochrony prawnej stron czynności notarialnych. Zwłaszcza tych, których przedmiotem jest nieruchomość zamieszkiwana przez sprzedającego. Nadal bowiem jest możliwe wykorzystywanie aktu notarialnego w niegodziwym celu, a strony wciąż nie mają sposobu ustalenia ich rzeczywistej woli i weryfikacji okoliczności zawarcia aktu. Dlatego RPO podtrzymuje postulat […]

Pozostałe, Prawo Cywilne

CREWAN i inne zmiany – nowelizacja ustawy Prawo o notariacie

Instytucja CREWAN i nowe regulacje dot. elektronicznych wpisów, odpisów i wyciągów notarialnych. Dnia 9 kwietnia 2018 roku weszła w życie nowelizacja ustawy Prawo o notariacie. Cel – zastosowanie ułatwień w postępowaniu rejestrowym. CREWAN – Nowa instytucja Centralne Repozytorium Elektronicznych Wypisów Aktów Notarialnych (CREWAN) to najnowsze dzieło Krajowej Rady Notarialnej. Utworzona […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: N jak nieruchomość

W powszechnym mniemaniu nieruchomością jest dom, mieszkanie czy altana na działce letniskowej. Mówiąc inaczej – budynek albo jego część. Zgodnie z prawem cywilnym jest to jedynie ułamek tego pojęcia, którego znaczenie w rzeczywistości jest o wiele szersze. Definicja nieruchomości Zgodnie z art. 46 par. 1 kodeksu cywilnego „nieruchomościami są części […]

Pozostałe

Ile zapłacimy u notariusza?

Niektóre czynności – dla swej ważności – wymagają zawarcia ich w szczególnej formie. Jedną z takich form jest sporządzenie umowy w postaci aktu notarialnego. Tylko w ten sposób możemy sprzedać mieszkanie, nabyć grunty, zawiązać spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością oraz dokonać wielu innych czynności. Jakie są stawki notarialne? Ile kosztuje akt […]

Prawo Cywilne

Czym jest umowa dożywocia?

Umowa dożywocia to instytucja zawierana pomiędzy osobą fizyczną, która zbywa swoje prawo własności nieruchomości, na rzecz nabywcy. W zamian oczekuje on zobowiązania  się drugiej strony do zapewnienia „dachu nad głową”, jedzenia, pomocy w czasie choroby i opieki na odpowiednim poziomie. Nabywca ma wtedy możliwość  ustanowić na rzecz tzw. „dożywotnika” prawo […]