Tag: alfabet prawa

Alfabet prawa: U jak ubezwłasnowolnienie

Ubezwłasnowolnienie jest częściowym lub też całkowitym pozbawieniem zdolności do czynności prawnych. Stosuje się je względem osoby fizycznej, która nie potrafi sama podejmować racjonalnych decyzji i troszczyć się o siebie. Instytucja ta pozwala przejąć spełnianie tych zadań przez pełnomocnika. Czym jest zdolność do czynności prawnych? W wieku 13 lat dziecko otrzymuje […]

Alfabet prawa: K jak kara umowna

Zasada swobody umów, obowiązująca w polskim prawie, dopuszcza takie redagowanie warunków kontraktu, by realizował on wszystkie założenia stron. Jednym z takich dopuszczalnych środków jest ustalenie kary dla strony, która umowy nie wykonała kub wykonała ją nienależycie. Kara umowna jest również zabezpieczeniem na wypadek wystąpienia okoliczności powodujących niebezpieczeństwo niewykonania umowy. Kara […]

Alfabet prawa: K jak kurator

Kurator jest osobą, której głównym zadaniem jest bycie przedstawicielem. Zajmuje się osobami, które nie mogą prowadzić własnych spraw. Jego obowiązkiem jest dbanie o jak najlepszy interes człowieka, którego reprezentuje. Czym jest kuratela? Zależnie od tego, kogo w danym momencie reprezentuje kurator spełnia on różne funkcje. Najczęstszym rodzajem kurateli jest ta […]

Alfabet prawa: K jak kaucja

W potocznym znaczeniu kaucja kojarzy się z prawem karnym. „Wyjście za kaucją” jest w rzeczywistości wpłatą poręczenia majątkowego. Co więc tak naprawdę oznacza kaucja? Pojęcie kaucji Kaucja – od języka łacińskiego cautio – oznacza rozwagę/środek ostrożności. Jest to określona suma pieniędzy, ale może być określona w różnych formach, np.: zastaw, […]

Alfabet prawa: J jak jawność rozprawy

Naczelną zasadą, zarówno w postępowaniu cywilnym jak i karnym, jest jawność rozprawy. Oznacza to, że każdy pełnoletni obywatel może przyjść na dowolną rozprawę i wziąć w niej udział w charakterze publiczności. Jak od każdej zasady, również od tej jest kilka wyjątków. Jawność ma ponadto inne, fundamentalne znaczenie. Zasada jawności realizuje […]

Alfabet prawa: I jak intercyza

Po zawarciu związku małżeńskiego dwoje ludzi ślubuję sobie miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Polskie prawo dodaje od siebie kolejne zobowiązanie w postaci wspólności majątkowej. Często zakochani nie myślą o jej rozdzieleniu, szczególnie że nie brzmi to zbyt pozytywnie. Warto jednak bliżej poznać tę instytucję, zarówno jej pozytywne, jak i negatywne […]

Alfabet prawa: H jak hipoteka

Co to jest hipoteka? W skrócie można powiedzieć, że jest to zabezpieczenie wierzytelności poprzez prawo własności nieruchomości. W przypadku, gdy dłużnik nie spełni zobowiązania jakie ma wobec wierzyciela hipotecznego, ten może w drodze sądowej dokonać postępowania egzekucyjnego z obciążonej własności. W takim przypadku wierzyciel może dochodzić zaspokojenia z nieruchomości bez względu […]

Alfabet prawa: G jak grzywna

Grzywna jest jedną z kar określonych w kodeksie karnym. Jest to kara o charakterze majątkowym (finansowym). Orzekana jest za przestępstwa, przestępstwa skarbowe, wykroczenia i wykroczenia skarbowe. Grzywna w polskim kodeksie karnym Kara grzywny określona jest w art. 33 par. 1 kodeksu karnego. Zgodnie z jego brzmieniem karę grzywny wymierza się […]

Alfabet prawa: F jak firma

„Mam firmę”, „prowadzę firmę” – taką deklarację możemy często usłyszeć od przedsiębiorcy chwalącego się tym, że prowadzi własną działalność gospodarczą. Firma w rozumieniu potocznym oznacza po prostu, że ktoś prowadzi spółkę lub ma zarejestrowaną jednoosobową działalność gospodarczą. Prawnicza definicja nie ma jednak ze znaczeniem potocznym nic wspólnego. Definicja kodeksowa Zgodnie […]

Alfabet prawa: F jak Faktoring

Co to jest faktoring? Pod koniec 2017 roku na kontach polskich przedsiębiorców znajdowało się ponad 25 mld zł pochodzących z faktoringu. Mimo iż owa forma finansowania jest coraz popularniejsza, to wiele osób nie wie na czym dokładnie polega. Postaramy się to wyjaśnić w dzisiejszym „Alfabecie prawa”. Według przyjętej definicji faktoring […]