Tag: alimenty

Prawo Cywilne

Powództwo o podwyższenie alimentów na dziecko

Gdy wzrosły wydatki na małoletnie dziecko, a osoba zobowiązana do alimentów nie zgadza się na płacenie ich w wyższym wymiarze, można domagać się podwyższenia alimentów na drodze powództwa sądowego. Podstawą żądania podwyższenia alimentów jest art. 138 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego. Zgodnie z tym artykułem, w razie zmiany stosunków można żądać […]

Pozostałe, Prawo Cywilne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty i kontakt z dzieckiem – nowy projekt

Utrudnianie kontaktu z dzieckiem i niepłacenie alimentów ma skutkować nałożeniem kary. Zgodnie z projektem Ministerstwa Sprawiedliwości za ww. sytuacje grozić może zarówno grzywna, jak i ograniczenie wolności. Zdaniem resortu powinny zostać również wprowadzone alimenty natychmiastowe. Ma stać się to gwarancją bezpieczeństwa dla dzieci, przed i po rozwodzie. Dobro dziecka – […]

Prawo Cywilne

Uznanie ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy takie domniemanie zostało obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Instytucja uznania ojcostwa dotyczy wobec tego przede wszystkim dzieci, które nie narodziły się w trakcie trwania małżeństwa. Domniemanie pochodzenia […]

Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Rejestr dłużników alimentacyjnych

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń. Rejestr będzie dostępny dla wszystkich. Znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż 3 miesiące. Komornik prowadzący postępowanie wobec osoby zalegającej z alimentami będzie miał obowiązek zamieścić ich dane […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Cywilne

Trudna sytuacja finansowa wobec zadłużenia alimentacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że we wniosku skarżący zwrócił się o umorzenie należności z tytułu wypłaconych na rzecz jego synów zaliczek alimentacyjnych, powołując się na trudną sytuację […]

Prawo Cywilne

Potrącenia, czyli jaką kwotę „możemy oddać” komornikowi

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia. Bezpośrednim skutkiem wyższego zarobku jest również zwiększenie wysokości kwoty potrącenia wymienionej w Kodeksie Pracy. Jakie należności podlegają potrąceniu? Zgodnie z art. 87 KP po odliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę możliwe są […]

Orzecznictwo, Prawo Karne

Wyrok SN – kiedy mamy do czynienia z przestępstwem niealimentacji

W przedmiotowej sprawie oskarżony uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie swojego małoletniego syna. Oskarżony zobowiązany był wyrokiem Sądu Rejonowego do płacenia renty alimentacyjnej w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wraz z aktem oskarżenia prokurator skierował do Sądu, w trybie […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Alimenty natychmiastowe sposobem za zabezpieczenie interesu dziecka?

Wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Byłyby one minimalnym wsparciem finansowym dla dziecka. Rodzic miałby je otrzymać w krótkim czasie, w oparciu o uproszczoną procedurę. Podczas czwartkowej konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem Michałem Wosiem przedstawili główne założenia reformy prawa rodzinnego. […]

Cykle, Prawo Cywilne

Alfabet prawa: A jak alimenty

Startujemy z nowym cyklem „Alfabet prawa”. Codziennie będziemy opisywać kolejne pojęcie z dziedziny prawa, które każdy powinien znać, a nie każdy wie co oznacza. Dziś opisujemy alimenty, a już jutro będziecie mogli przeczytać o bezpodstawnym wzbogaceniu. Komu przysługują, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny i od kogo możemy się ich domagać? […]

Prawo Karne

Nowelizacja przepisów dotyczących niealimentacji

Nowelizacja ustawy Kodeks Karny, która weszła w życie 31 maja 2017 roku, wprowadziła zmiany dotyczące przestępstwa niealimentacji. Przyjrzyjmy się więc staremu i nowemu brzmieniu przepisu, aby przeanalizować czy zmiana ustawy jest korzystna, czy też nie. Art. 209 KK sprzed nowelizacji  1.Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z […]