Tag: alimenty

Rejestr dłużników alimentacyjnych

Obecnie Ministerstwo Sprawiedliwości pracuje nad projektem utworzenia rejestru uporczywych dłużników alimentacyjnych, wobec których sąd zarządził egzekucję świadczeń. Rejestr będzie dostępny dla wszystkich. Znajdą się m.in. imiona i nazwiska osób zalegających z alimentami dłużej niż 3 miesiące. Komornik prowadzący postępowanie wobec osoby zalegającej z alimentami będzie miał obowiązek zamieścić ich dane […]

Trudna sytuacja finansowa wobec zadłużenia alimentacyjnego

Wojewódzki Sąd Administracyjny oddalił skargę na decyzję Samorządowego Kolegium Odwoławczego w przedmiocie umorzenia należności powstałych z tytułu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych. W uzasadnieniu decyzji organ I instancji wyjaśnił, że we wniosku skarżący zwrócił się o umorzenie należności z tytułu wypłaconych na rzecz jego synów zaliczek alimentacyjnych, powołując się na trudną sytuację […]

Potrącenia, czyli jaką kwotę „możemy oddać” komornikowi

Od 1 stycznia 2018 roku nastąpił wzrost minimalnego wynagrodzenia. Bezpośrednim skutkiem wyższego zarobku jest również zwiększenie wysokości kwoty potrącenia wymienionej w Kodeksie Pracy. Jakie należności podlegają potrąceniu? Zgodnie z art. 87 KP po odliczeniu składek ZUS i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych z wynagrodzenia za pracę możliwe są […]

Wyrok SN – kiedy mamy do czynienia z przestępstwem niealimentacji

W przedmiotowej sprawie oskarżony uporczywie uchylał się od wykonywania ciążącego na nim z mocy ustawy obowiązku opieki poprzez niełożenie na utrzymanie swojego małoletniego syna. Oskarżony zobowiązany był wyrokiem Sądu Rejonowego do płacenia renty alimentacyjnej w kwocie po 500 zł miesięcznie. Wraz z aktem oskarżenia prokurator skierował do Sądu, w trybie […]

Alimenty natychmiastowe sposobem za zabezpieczenie interesu dziecka?

Wprowadzenie tzw. alimentów natychmiastowych zapowiedział podczas czwartkowej konferencji prasowej minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro. Byłyby one minimalnym wsparciem finansowym dla dziecka. Rodzic miałby je otrzymać w krótkim czasie, w oparciu o uproszczoną procedurę. Podczas czwartkowej konferencji minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro wraz z wiceministrem Michałem Wosiem przedstawili główne założenia reformy prawa rodzinnego. […]

Alfabet prawa: A jak alimenty

Startujemy z nowym cyklem „Alfabet prawa”. Codziennie będziemy opisywać kolejne pojęcie z dziedziny prawa, które każdy powinien znać, a nie każdy wie co oznacza. Dziś opisujemy alimenty, a już jutro będziecie mogli przeczytać o bezpodstawnym wzbogaceniu. Komu przysługują, na kim ciąży obowiązek alimentacyjny i od kogo możemy się ich domagać? […]

Nowelizacja przepisów dotyczących niealimentacji

Nowelizacja ustawy Kodeks Karny, która weszła w życie 31 maja 2017 roku, wprowadziła zmiany dotyczące przestępstwa niealimentacji. Przyjrzyjmy się więc staremu i nowemu brzmieniu przepisu, aby przeanalizować czy zmiana ustawy jest korzystna, czy też nie. Art. 209 KK sprzed nowelizacji  1.Kto uporczywie uchyla się od wykonania ciążącego na nim z […]

Członkiem jakiej rodziny jest dziecko z rozwiedzionego małżeństwa?

Dziecko można zaliczyć do członków rodziny obojga rozwiedzionych rodziców. Warunkiem musi być naprzemienne sprawowanie opieki. Taki stan rzeczy może zostać utwierdzony na podstawie sądowego orzeczenia. Decyzja zaś wynika z ustawy z 11 lutego 2016 roku o pomocy państwa w wychowaniu dzieci. Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zmierzył się z tym […]