Tag: apelacja cywilna

7 kwietnia 2021
Apelacja cywilna – granice zaskarżenia
Sąd odwoławczy rozpoznaje sprawę, a nie apelację – środek odwoławczy moderuje granice jej rozpoznania. Jakie są granice apelacji w postępowaniu cywilnym?