Tag: apelacja

8 kwietnia 2021
Czym jest gravamen?
Wykazanie gravamen bywa warunkiem dopuszczalności środków odwoławczych. Czym jest gravamen w postępowaniu cywilnym i karnym?
29 marca 2021
Apelacja cywilna – czy konieczne jest stawiennictwo stron?
Apelacja w postępowaniu cywilnym – czy konieczne jest stawiennictwo stron? Jaki jest przebieg rozprawy apelacyjnej? Dowiedz się więcej na ten temat!
24 marca 2021
Apelacja w sprawie cywilnej
Apelacja to podstawowy środek odwoławczy. Kto rozpatruje apelację? Jakich terminów należy dochować, aby wnieść apelację od wyroku w sprawie cywilnej?
2 lipca 2019
Apelacja karna – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Apelacja karna – zwyczajny środek odwoławczy przysługujący od nieprawomocnego sądu I instancji. Czym jest apelacja? Kiedy ją stosować?
8 lutego 2019
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
Osoba występująca przed sądem ma szansę na co najmniej dwukrotne rozpatrzenie własnej sprawy. Dowiedz się jak wyglądają zwyczajne środki zaskarżenia.
11 grudnia 2018
Wniesienie apelacji po terminie
6 listopada 2018
Zwrot kosztów obrony przy uznaniu apelacji od wymiaru kary
26 września 2018
Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPO
14 września 2018
Asesorowi bliżej do sędziego niż referendarza
Jaki rodzaj środka zaskarżenia można zastosować w stosunku do rozstrzygnięcia wydanego przez asesora sądowego? Dowiedz się, co mówią o tym przepisy prawa.
14 września 2018
Zapowiada się rewolucja w procesie karnym