Tag: apelacja

2 lipca 2019
Apelacja karna – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Apelacja karna – zwyczajny środek odwoławczy przysługujący od nieprawomocnego sądu I instancji. Czym jest apelacja? Kiedy ją stosować?
13 czerwca 2019
Znęcanie się nad mężem – brutalna żona surowo ukarana
Znęcanie się nad mężem. Brutalna kobieta, która znęcała się nad swoim mężem zarówno psychicznie, jak i fizycznie skazana na karę więzienia. Jaki wyrok?
8 lutego 2019
Zwyczajne środki zaskarżenia w postępowaniu cywilnym
Osoba występująca przed sądem ma szansę na co najmniej dwukrotne rozpatrzenie własnej sprawy. Dowiedz się jak wyglądają zwyczajne środki zaskarżenia.
11 grudnia 2018
Wniesienie apelacji po terminie
6 listopada 2018
Zwrot kosztów obrony przy uznaniu apelacji od wymiaru kary
26 września 2018
Przy apelacji na korzyść oskarżonego sąd nie może nawet ryzykować pogorszenia jego sytuacji. SN naprawił taki błąd sądu po kasacji RPO
14 września 2018
Asesorowi bliżej do sędziego niż referendarza
Jaki rodzaj środka zaskarżenia można zastosować w stosunku do rozstrzygnięcia wydanego przez asesora sądowego? Dowiedz się, co mówią o tym przepisy prawa.
14 września 2018
Zapowiada się rewolucja w procesie karnym
11 kwietnia 2018
Losowe przydzielanie spraw również w sądach apelacyjnych
23 marca 2018
Kiedy sąd odwoławczy może uchylić wyrok?