Tag: aukcja

18 marca 2021
Czym jest wadium?
Instytucję wadium przewidują przepisy Kodeksu cywilnego. Jakie są funkcje wadium? Dowiedz się, jaką rolę pełni ono w przetargach i aukcjach.