Tag: autostrada

10 czerwca 2021
Zmiany w opłatach za przejazd autostradą
Zmianie ulegnie dotychczasowy system poboru opłaty za przejazd autostradą. Kiedy wprowadzone zostaną nowe przepisy?