Tag: broń palna

22 maja 2020
Użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów
Dlaczego Kodeks karny przewiduje surowszą karę za użycie w bójce lub pobiciu niebezpiecznych przedmiotów? Dowiedz się więcej.