Tag: choroba

Pozostałe

Obowiązek wskazania rodzaju choroby

W przedmiotowej sprawie Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi oddalił skargę na postanowienie Dyrektora Izby Skarbowej w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do złożenia odwołania w sprawie określenia wysokości zobowiązania podatkowego za 2008 r. w zryczałtowanym podatku dochodowym od osób fizycznych. Przedstawiając w uzasadnieniu wyroku przebieg postępowania Wojewódzki Sąd Administracyjny w Łodzi […]

Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Kto kwalifikuje się do otrzymania świadczenia pieniężnego z powodu choroby zawodowej?

Osoby starające się o świadczenie pieniężne z powodu choroby zawodowej muszą zwrócić szczególną uwagę na okoliczności pogorszenia stanu zdrowia. Kodeks Pracy stawia dwa warunki.  Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach w dniu 28 czewrwca 2017r. (IV SA/Gl 1029/16) zwrócił uwagę, że wszelkie ubieganie się o finansowe wsparcie ze strony Państwa we wspomnianym problemie […]