Tag: CIT

Podatki

Hipotetyczne odsetki od kapitału własnego kosztem uzyskania przychodu w CIT

Od 2019 r. podatnicy podatku dochodowego od osób prawnych (CIT) uwzględnią w kosztach uzyskania przychodu fikcyjne odsetki od finansowania działalności kapitałem własnym. Mowa o dopłatach do kapitału lub tzw. zyskach zatrzymanych. Zmiana ta ma zrównać skutki podatkowe finansowania kapitałem własnym ze skutkami podatkowymi finansowania kapitałem zewnętrznym (gdzie np. odsetki od […]

Podatki, Prawo Nowych Technologii, Prawo Własności Intelektualnej

Innovation Box – ulga podatkowa od własności intelektualnej. Zmiany w PIT i CIT

Od 1 stycznia 2019 roku funkcjonuje nowa ulga podatkowa. Chodzi o tzw. Innovation Box, czyli podatek dochodowy z preferencyjną stawką o wysokości 5% od wszystkich aktywów uzyskiwanych przez podatnika wynikających z praw własności intelektualnej. Ulga obejmuje chronione prawa związane z właścicielem, współwłaścicielem, użytkownikiem lub posiadaczem prawa na mocy umowy licencyjnej. […]

Podatki

Podatek dochodowy od osób prawnych – CIT

Każda osoba prowadząca działalność gospodarczą jest zobowiązana do odprowadzania podatku od uzyskanych dochodów. Obecnie w Polsce ustawowo uregulowane są dwa rodzaje podatków dochodowych. Pierwszy z nich dotyczy osób fizycznych, które płacą podatek dochodowy PIT (Personal Income Tax). Drugim z kolei jest podatek dochodowy od osób prawnych, tzw. podatek CIT (Corporate […]

Podatki

Podatników czekają duże zmiany w podatkach dochodowych

Ministerstwo Finansów zapowiada rewolucję w podatkach dochodowych. Ustawy o PIT oraz CIT zastąpią trzy inne akty prawne. Potwierdziła to w poniedziałek (29 października) minister finansów Teresa Czerwińska. Reforma podatków dochodowych priorytetem MF w 2019 roku Najprawdopodobniej reforma podatków dochodowych będzie jednym z priorytetów Ministerstwa Finansów w 2019 roku. Dlatego do […]

Podatki

Nowelizacja ustaw podatkowych przyjęta przez Sejm. Od 2019 m.in „exit tax”

Sejm uchwalił kompleksową nowelizację ustaw podatkowych. Nowelizacja wprowadza m.in. „exit tax”, czyli podatek od wyprowadzki z Polski. Za ustawą opowiedziało się 371 posłów, przeciw było 44, 11 wstrzymało się od głosu. Ceny transferowe Jednym z wielu rozwiązań mających na celu uproszczenie systemu podatkowego są przepisy dotyczące cen transferowych. Jedną z […]

Cykle, Podatki

Ceny transferowe, podmioty powiązane oraz dokumentacja podatkowa

Problematyka cen transferowych, podmiotów powiązanych oraz dokumentacji podatkowej związana jest z przedsiębiorstwami działającymi w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych. Jak wiadomo, państwa stosują różne stawki opodatkowania dochodu. W związku z tym przedsiębiorstwa powiązane mogą kształtować wzajemne relacje handlowe w sposób ukierunkowany na uzyskanie korzyści podatkowej, a nie zgodnie z zasadami rynkowymi. […]

Cykle, Podatki

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych pracownika

Pracodawca zatrudniając pracownika może wynagradzać go różnego rodzaju benefitami. Obok comiesięcznej wypłaty może mu na przykład udostępnić samochód służbowy do celów prywatnych. Oznacza to, że pracownik będzie mógł wykorzystywać samochód służbowy nie tylko do realizacji zadań służbowych, ale również do własnych celów prywatnych. Niemniej jednak w takiej sytuacji pracodawca będzie […]

Cykle, Podatki

Środki trwałe do 10.000 zł w kosztach uzyskania przychodu

Od nowego roku mamy do czynienia z podwyższonym limitem wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającym jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z założeniami fiskusa, podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10.000 zł limitu będzie pozytywnie oddziaływać na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W ujęciu podatkowym amortyzacja […]

Cykle, Podatki

Zmiany w CIT: Nowe źródło przychodów

Z początkiem roku weszła kolejna zmiana dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mowa o wyodrębnieniu nowego źródła przychodów, a konkretniej przychodów z zysków kapitałowych. Bezpośrednio wpłynie to na podatników.  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała do tej pory wyodrębnienia poszczególnych źródeł przychodów. […]

Cykle, Podatki

Nowe przepisy dotyczące PGK – szansa na lepsze narzędzie optymalizacji podatkowej

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), celem zmian przepisów dotyczących Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) było uatrakcyjnienie i ułatwienie dostępności tego narzędzia optymalizacji podatkowej. Czy tak się rzeczywiście stało? Zasady zakładania oraz funkcjonowania PGK opisane zostały w art. 1a ustawy o CIT. PGK […]