Tag: CIT

Cykle, Podatki

Ceny transferowe, podmioty powiązane oraz dokumentacja podatkowa

Problematyka cen transferowych, podmiotów powiązanych oraz dokumentacji podatkowej związana jest z przedsiębiorstwami działającymi w ramach międzynarodowych struktur kapitałowych. Jak wiadomo, państwa stosują różne stawki opodatkowania dochodu. W związku z tym przedsiębiorstwa powiązane mogą kształtować wzajemne relacje handlowe w sposób ukierunkowany na uzyskanie korzyści podatkowej, a nie zgodnie z zasadami rynkowymi. […]

Cykle, Podatki

Samochód służbowy wykorzystywany do celów prywatnych pracownika

Pracodawca zatrudniając pracownika może wynagradzać go różnego rodzaju benefitami. Obok comiesięcznej wypłaty może mu na przykład udostępnić samochód służbowy do celów prywatnych. Oznacza to, że pracownik będzie mógł wykorzystywać samochód służbowy nie tylko do realizacji zadań służbowych, ale również do własnych celów prywatnych. Niemniej jednak w takiej sytuacji pracodawca będzie […]

Cykle, Podatki

Środki trwałe do 10.000 zł w kosztach uzyskania przychodu

Od nowego roku mamy do czynienia z podwyższonym limitem wartości środków trwałych lub wartości niematerialnych i prawnych umożliwiającym jednorazowe zaliczenie wydatków do kosztów uzyskania przychodów. Zgodnie z założeniami fiskusa, podwyższenie z obecnych 3500 zł do 10.000 zł limitu będzie pozytywnie oddziaływać na przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą. W ujęciu podatkowym amortyzacja […]

Cykle, Podatki

Zmiany w CIT: Nowe źródło przychodów

Z początkiem roku weszła kolejna zmiana dotycząca ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Mowa o wyodrębnieniu nowego źródła przychodów, a konkretniej przychodów z zysków kapitałowych. Bezpośrednio wpłynie to na podatników.  Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT) nie przewidywała do tej pory wyodrębnienia poszczególnych źródeł przychodów. […]

Cykle, Podatki

Nowe przepisy dotyczące PGK – szansa na lepsze narzędzie optymalizacji podatkowej

Zgodnie z uzasadnieniem nowelizacji ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawy o CIT), celem zmian przepisów dotyczących Podatkowej Grupy Kapitałowej (PGK) było uatrakcyjnienie i ułatwienie dostępności tego narzędzia optymalizacji podatkowej. Czy tak się rzeczywiście stało? Zasady zakładania oraz funkcjonowania PGK opisane zostały w art. 1a ustawy o CIT. PGK […]

Cykle, Podatki

Nowe przepisy dotyczące kontrolowanej spółki zagranicznej CFC

Z dniem 1 stycznia 2018 roku istotnym zmianom ulegają przepisy dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign Corporation). Zmiany te wynikają z konieczności dostosowania przepisów do wymogów unijnej dyrektywy ATAD. Regulacje dotyczące opodatkowania dochodów uzyskanych z zagranicznej spółki kontrolowanej (CFC – controlled foreign corporation) zostały […]

Podatki

Od przyszłego roku podmioty powiązane nie uwzględnią w kosztach całości wydatków na usługi niematerialne

Nie od dziś wiadomo, że transakcje zawierane w ramach grup kapitałowych, przykuwają szczególną uwagę organów podatkowych. Przede wszystkim transakcje dotyczące usług niematerialnych mogą stanowić szerokie pole do nadużyć w ramach transakcji pomiędzy podmiotami powiązanymi. Usługi niematerialne, m.in. usługi doradcze, zarządzania i kontroli, charakteryzują się brakiem faktycznej możliwości powiązania ich ceny […]

Podatki

Zorganizowana część przedsiębiorstwa według ustaw podatkowych

Bardzo istotną kwestią, z którą spotykamy sie w praktyce, jest znaczenie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w ujęciu ustaw podatkowych. Zgłębienie tego problemu wymaga zgłębienia pewnych zagadnień. Należy sięgnąć do zasadniczych cech zorganizowanej części przedsiębiorstwa. Zorganizowana część przedsiębiorstwa – charakterystyka  Na gruncie ustawy o CIT (art. 4a pkt 4): Ilekroć w ustawie […]