Tag: czynność prawna

2 marca 2021
Kto może reprezentować spółkę akcyjną?
Kto może reprezentować spółkę akcyjną? Jaki jest zakres uprawnień członka zarządu? Dowiedz się, jakie sposoby reprezentacji spółki akcyjnej wyróżniamy.
26 lutego 2021
Kto reprezentuje spółkę komandytowo-akcyjną?
Prawo do reprezentacji spółki komandytowo-akcyjnej obejmuje wszystkie czynności sądowe i pozasądowe. Kto może reprezentować spółkę?
25 lutego 2021
Kim jest pełnomocnik rzekomy?
Co w sytuacji, gdy pełnomocnik działa bez umocowania? Jak wygląda odpowiedzialność rzekomego pełnomocnika? Dowiedz się więcej na ten temat.
25 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę jawną?
Reprezentacja spółki jawnej – kto może reprezentować spółkę jawną? Jaki jest zakres uprawnień przyznanych wspólnikowi reprezentującemu spółkę?
24 lutego 2021
Kto może reprezentować spółkę cywilną?
Reprezentowanie spółki cywilnej oznacza dokonywanie czynności zewnętrznych (przede wszystkim czynności prawnych). Kto może reprezentować spółkę?
27 stycznia 2021
Złożenie oświadczenia woli pod wpływem groźby
Kiedy mamy do czynienia z oświadczeniem woli złożonym pod wpływem groźby? Czy groźba może stanowić podstawę uchylenia się od złożonego oświadczenia woli?
14 stycznia 2021
Podstęp jako wada oświadczenia woli
Czym jest podstęp w rozumieniu prawa cywilnego? Jakie są skutki czynności prawnej dokonanej pod wpływem podstępu? Dowiedz się więcej na ten temat.
8 stycznia 2021
Pozorność jako wada oświadczenia woli
Jednym ze skutków pozorności może być nieważność dokonanej czynności prawnej. Na czym polega oświadczenie złożone dla pozoru?
10 grudnia 2020
Czym jest warunek w rozumieniu prawa cywilnego?
Warunek, który w polskim prawie cywilnym występuje w dwojakim znaczeniu, stanowi przejaw realizacji zasady autonomii woli stron. Dowiedz się więcej
18 lutego 2020
Czym jest nieważność czynności prawnej? – Encyklopedia Prawa
Kiedy zachodzi nieważność czynności prawnej? W jakich przypadkach czynność prawna nie wywoła żadnych skutków? Dowiedz się więcej.