Tag: dane osobowe

11 stycznia 2021
Ujawnianie w prasie wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie
Ujawnienie w prasie wizerunku osób, przeciwko którym toczy się postępowanie – czy prasa może ujawnić tożsamość podejrzanego?
20 sierpnia 2020
Czy nagrywanie rozmowy telefonicznej jest legalne?
Kiedy nagrywanie rozmowy telefonicznej jest legalne? Kto i kiedy podlega karze za nielegalną rejestrację rozmów? Ile wynosi kara?
16 stycznia 2019
WSA: Numery rejestracyjne nie są (zazwyczaj) danymi osobowymi
Numery rejestracyjne a dane osobowe - sprawdź, co na ten temat ma do powiedzenia WSA w Gliwicach. Dowiedz się więcej na temat ochrony danych osobowych.
11 września 2018
Zmiana imienia i nazwiska
Czy zmiana imienia i nazwiska zawsze jest możliwa? Okazuje się, że nie - sprawdź, jakie powody wykluczają taką możliwość. Odwiedź kruczek.pl
20 sierpnia 2018
RODO a dostęp do dokumentacji medycznej
17 sierpnia 2018
Wyrok WSA może oznaczać problemy dla Znanego Lekarza
1 sierpnia 2018
Co jest ważniejsze od prawa do bycia zapomnianym?
Prawo do prywatności czy prawo do informacji - co jest ważniejsze? W wyroku z dnia 28 czerwca 2018 roku Europejski Trybunał Praw Człowieka w Strasburgu uznał, że ważniejsze jest to drugie. Jakie skutki pociąga za sobą taka wykładnia w nowej linii orzeczniczej sądów europejskich?
31 lipca 2018
Kto rozstrzygnie wątpliwości związane z RODO?
Już 2 lipca 2018 roku ruszyły prace Grupy Roboczej do spraw Ochrony Danych Osobowych. Grupa Robocza powinna rozstrzygnąć wszelkie wątpliwości związane z RODO. Dowiedz się więcej,o jakich wątpliwościach oraz poznaj cel powołania Grupy Roboczej.
30 lipca 2018
RODO: Coraz więcej skarg za naruszenie przepisów
Nowe regulacje prawne w dziedzinie ochrony danych osobowych weszły w życie z dniem 25 maja 2018 roku. Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych ogłosił statystyki dotyczące ilości zgłoszeń naruszeń przepisów RODO oraz skarg osób fizycznych. Sprawdź, czego najczęściej dotyczą skargi osób fizycznych?
24 lipca 2018
Kolejny absurd związany z RODO
Po wejściu w życie przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz swobodnego przepływu takich danych słyszeliśmy już o wielu absurdach związanych z funkcjonowaniem nowego porządku prawnego.