Tag: darowizna

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Darowizna gospodarstwa rolnego podlega zaliczeniu na zachowek

W przedmiotowej sprawie powódka wniosła o zasądzenie na jej rzecz kwoty 200 000 zł tytułem zachowku po ojcu. Pozwany wnosił o oddalenie powództwa. Sąd Okręgowy w Warszawie oddalił powództwo i zasądził od powódki na rzecz pozwanego kwotę 3 613 zł tytułem zwrotu kosztów procesu. Wyrok Sądu Okręgowego Sąd Okręgowy ustalił, […]

Prawo Cywilne

Bezskuteczność czynności prawnej – czy nabywca może stracić to, co kupił?

Jeden podpis pod, nawet lakonicznie sformułowaną, umową sprzedaży i stajemy się właścicielem rzeczy. Wystarczy wizyta u notariusza i kilka kartek, żeby być nowym dysponentem wiele wartej nieruchomości. Czy tak łatwo nabytą rzecz można równie łatwo stracić? W pewnych sytuacjach tak. Stanie się tak, jeśli czynność prawna, w postaci umowy sprzedaży, […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Odwołanie darowizny a możliwość powrotu przedmiotu do majątku wspólnego

W przedmiotowej sprawie w pozwie powódka zażądała, aby Sąd zobowiązał jej męża do powrotnego przeniesienia do jej majątku osobistego darowanych mu dwóch lokali mieszkalnych oraz połowy nieruchomości niezabudowanej. Argumentowała swoje żądanie tym, iż po dokonaniu darowizny na jego rzecz, okazywał jej rażącą niewdzięczność, molestował, ubliżał i dręczył. W ocenie Sądu […]

Pozostałe

Darowizna do majątku wspólnego a podatek

Czy w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy darowizny wejdzie ona do majątku wspólnego, powstaje obowiązek podatkowy po stronie drugiego małżonka? Tą kwestią zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny. W dniu 15 stycznia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w następującej materii, mianowicie: „Czy w przypadku zawarcia umowy darowizny z osobą […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kiedy mamy do czynienia z rażącą niewdzięcznością?

Powódka miała czterech synów. Dnia 14 października 2004 r. przed notariuszem działającym w imieniu i na rzecz swojej małoletniej córki została zawarta umowa darowizny. Na mocy przedmiotowej umowy oświadczono, że zostanie darowane spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wraz z prawami z nim związanymi. Działający w imieniu i na rzecz […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Kiedy mamy do czynienia z pozornością umowy?

W przedmiotowej sprawie powód na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego darował na rzecz córki nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 2,00 ha. Strony określiły wartość nieruchomości na kwotę 50.000 zł. Następnie Komornik Sądowy prowadzący egzekucję przeciwko powodowi chciał dokonać zajęcia przedmiotowej nieruchomości. Jednakże nie uczynił tego ze względu […]

Podatki

Koniec z wielokrotną amortyzacją darowanego samochodu

Przepisy podatkowe do końca 2017 r. przewidywały możliwość wielokrotnej amortyzacji środków trwałych (np. samochodów), darowanych sobie wzajemnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Od nowego roku mamy do czynienia ze zmianami w tym zakresie. Czy są to jednak zmiany ostateczne? Czas pokaże. Wcześniej, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej […]

Cykle, Pozostałe

Alfabet prawa: D jak darowizna

Czym jest darowizna? Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie cywilnym, który określa dokładnie czym jest umowa darowizny. Najprościej rzecz ujmując poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowywanej kosztem własnego majątku. Należy pamiętać, że podstawą umowy darowizny jest tylko nasza własność. Należy pamiętać, iż darowizna wchodzi do […]

Podatki

Opodatkowanie darowizny – druk SD-2Z

Jednym z warunków zwolnienia od zapłaty podatku od otrzymanej darowizny jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Druk SD-Z2 należy złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje natomiast z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu […]

Podatki, Prawo Cywilne

Kiedy zapłacimy podatek od darowizny?

Otrzymanie darowizny zazwyczaj wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku i darowizn. Obowiązek ten ciąży na obdarowanym. Wysokość podatku jest ściśle związana z wartością darowizny. Znaczenie ma również  przynależność stron umowy do określonej grupy podatkowej. Generalnie opodatkowana jest nadwyżka wartości darowizny przekraczająca 9637 zł w I grupie podatkowej, 7276 […]