Tag: darowizna

Odwołanie darowizny a możliwość powrotu przedmiotu do majątku wspólnego

W przedmiotowej sprawie w pozwie powódka zażądała, aby Sąd zobowiązał jej męża do powrotnego przeniesienia do jej majątku osobistego darowanych mu dwóch lokali mieszkalnych oraz połowy nieruchomości niezabudowanej. Argumentowała swoje żądanie tym, iż po dokonaniu darowizny na jego rzecz, okazywał jej rażącą niewdzięczność, molestował, ubliżał i dręczył. W ocenie Sądu […]

Darowizna do majątku wspólnego a podatek

Czy w sytuacji, gdy dojdzie do zawarcia umowy darowizny wejdzie ona do majątku wspólnego, powstaje obowiązek podatkowy po stronie drugiego małżonka? Tą kwestią zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny. W dniu 15 stycznia 2018 roku Wojewódzki Sąd Administracyjny orzekał w następującej materii, mianowicie: „Czy w przypadku zawarcia umowy darowizny z osobą […]

Kiedy mamy do czynienia z pozornością umowy?

W przedmiotowej sprawie powód na podstawie umowy darowizny sporządzonej w formie aktu notarialnego darował na rzecz córki nieruchomość zabudowaną o łącznej powierzchni 2,00 ha. Strony określiły wartość nieruchomości na kwotę 50.000 zł. Następnie Komornik Sądowy prowadzący egzekucję przeciwko powodowi chciał dokonać zajęcia przedmiotowej nieruchomości. Jednakże nie uczynił tego ze względu […]

Koniec z wielokrotną amortyzacją darowanego samochodu

Przepisy podatkowe do końca 2017 r. przewidywały możliwość wielokrotnej amortyzacji środków trwałych (np. samochodów), darowanych sobie wzajemnie pomiędzy członkami najbliższej rodziny. Od nowego roku mamy do czynienia ze zmianami w tym zakresie. Czy są to jednak zmiany ostateczne? Czas pokaże. Wcześniej, dzięki dokonaniu takiej darowizny obdarowany nabywał prawo do kosztowej […]

Alfabet prawa: D jak darowizna

Czym jest darowizna? Odpowiedź znajdziemy w Kodeksie cywilnym, który określa dokładnie czym jest umowa darowizny. Najprościej rzecz ujmując poprzez umowę darowizny darczyńca zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz osoby obdarowywanej kosztem własnego majątku. Należy pamiętać, że podstawą umowy darowizny jest tylko nasza własność. Należy pamiętać, iż darowizna wchodzi do […]

Opodatkowanie darowizny – druk SD-2Z

Jednym z warunków zwolnienia od zapłaty podatku od otrzymanej darowizny jest zgłoszenie nabycia własności rzeczy lub praw majątkowych właściwemu naczelnikowi urzędu skarbowego na druku SD-Z2. Druk SD-Z2 należy złożyć w terminie 6 miesięcy od momentu powstania obowiązku podatkowego. Obowiązek ten powstaje natomiast z chwilą złożenia przez darczyńcę oświadczenia w formie aktu […]

Kiedy zapłacimy podatek od darowizny?

Otrzymanie darowizny zazwyczaj wiąże się z obowiązkiem zapłaty podatku od spadku i darowizn. Obowiązek ten ciąży na obdarowanym. Wysokość podatku jest ściśle związana z wartością darowizny. Znaczenie ma również  przynależność stron umowy do określonej grupy podatkowej. Generalnie opodatkowana jest nadwyżka wartości darowizny przekraczająca 9637 zł w I grupie podatkowej, 7276 […]

ZUS a skarga pauliańska. Darowizna nie uchroni przed zapłatą składek

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Sądu Najwyższego… (link do orzeczenia zostanie podany niezwłocznie po jego publikacji) ZUS może skorzystać przy dochodzeniu swoich należności ze skargi pauliańskiej uregulowanej w art. 527-554 KC. SN wypowiedział się w spornej od dawna sprawie. Zapalił tym samym zielone światło do dochodzenia przez ten organ państwowy bezskuteczności […]

Przelew a opodatkowanie darowizny

Krajowa Informacja Skarbowa zajmowała się sprawą kobiety, która po sprzedaniu mieszkania za 100 tys. zł przekazała tę kwotę bezpośrednio swojej córce. Z powodu braku posiadania rachunku bankowego, zapisano w umowie, że z dniem wykonania darowizny, córka wpłaci otrzymaną sumę do banku. Zdaniem fiskusa transakcja nie będzie wolna od podatku od […]