Tag: dług

21 sierpnia 2019
Przejęcie długu nie powoduje wygaśnięcia hipoteki
Hipoteka na użytkowaniu wieczystym ustanowiona przez dłużnika nie wygasa z chwilą przejęcia długu - tak stwierdził Sąd Najwyższy w wyroku z 28 marca 2019.
21 czerwca 2019
Spóźniłeś się z odrzuceniem spadku? Możesz naprawić swój błąd!
Jeśli spadkobierca chce uniknąć długów, którymi został obarczony, powinien zdecydować się na odrzucenie spadku. Co jeśli doszło do niezachowania terminu?
11 czerwca 2019
Co to jest dług?
W jaki sposób powstaje dług? Kiedy dług "zostaje spłacony"? Kto może go spłacić? Kiedy może nastąpić zwolnienie z długu, inaczej umorzenie?
7 czerwca 2019
Upadłość konsumencka osób fizycznych – remedium na długi
Upadłość konsumencka osób fizycznych - jakie są podstawy ogłoszenia upadłości konsumenckiej? Które z długów podlegają umorzeniu?
4 czerwca 2019
Czym jest uznanie długu i komu powinno na nim zależeć?
Uznanie długu, znane też jako uznanie roszczenia, jest ważną instytucją prawa cywilnego. Powinien znać ją każdy dłużnik i wierzyciel. Dowiedz się dlaczego
11 marca 2019
Wezwanie do zapłaty
Wszystkie przeterminowane zobowiązania pieniężne nadają się do tego, ażeby wierzyciel wysłał dłużnikowi wezwanie do zapłaty.
8 marca 2019
Zobowiązanie do złożenia oświadczenia innego niż oświadczenie woli
15 lutego 2019
Upadłość konsumencka – poradnik dla dłużnika
Postępowanie upadłościowe nie tylko dla przedsiębiorców. Sprawdź, kto może starać się o oddłużenie. Jakie należy spełniać warunki? Jak wygląda procedura?
22 stycznia 2019
Dłużnik ma prawo do spokojnego urlopu. Wierzyciel zapłaci za nękanie
Czy dłużnik ma prawo do spokojnego urlopu? Co w sytyacji gdy wierzyciel nie daje za wygraną. Czy to już nękanie? Poznaj stanowisko sądu.
18 stycznia 2019
Składasz wniosek o upadłość jako konsument? Przygotuj się na badanie przez biegłego psychiatrę
Od kilku lat osoba nieprowadząca działalności gospodarczej ma możliwość złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Kto może liczyć na przychylność sądów?