Tag: dłużnik

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zaliczenie na poczet ceny wierzytelności innego wierzyciela

W dniu 12 lipca 2018 roku Sąd Najwyższy podjął uchwałę dotyczącą zagadnienia: Czy nabywca licytacyjny nieruchomości, który na podstawie art. 968 § 2 k.p.c. zalicza na poczet ceny wierzytelność innego wierzyciela, a który błędnie przyjmuje, że wierzytelność ta znajduje pokrycie w cenie nabycia, powinien zostać wezwany przez Sąd do uiszczenia […]

Prawo Cywilne

Akcesoryjność poręczenia – co to właściwie oznacza?

W polskim prawie cywilnym instytucja poręczenia ma charakter akcesoryjny. Co to oznacza? Powstanie zabezpieczenia osobistego, za jakie uchodzi poręczenie, jest uzależnione od istnienia długu. Określa się je zatem za absolutnie niesamodzielne. Akcesoryjny charakter poręczenia przejawia się w 3 trzech przypadkach: W zakresie odpowiedzialności poręczyciela za dług dłużnika głównego, W samym […]

Prawo Cywilne

Wierzyciel też może popaść w zwłokę!

Zobowiązanie polega na tym, że wierzyciel może żądać od dłużnika świadczenia. Dłużnik natomiast powinien świadczenie spełnić. Jest to treść przepisu otwierającego księgę zobowiązań kodeksu cywilnego. Wyznacza ona podstawowy mechanizm każdego zobowiązania – bez względu na źródło. Ale czy to oznacza, że wierzyciel może stać nad dłużnikiem z założonymi rękami? Zobowiązanie […]

Prawo Cywilne

Umowa poręczenia – wszystko, co należy o niej wiedzieć

Umowa poręczenia to jedna z umów cywilnoprawnych powszechnych w obrocie gospodarczym. Istota poręczenia została szeroko opisana w art. 876-887 KC. Przede wszystkim, poprzez poręczenie zabezpieczamy swoje wierzytelności. Zgodnie z treścią art. 876 § 1 KC, który brzmi następująco: Przez umowę poręczenia poręczyciel zobowiązuje się względem wierzyciela wykonać zobowiązanie na wypadek, […]

Prawo Cywilne

Zwalniam Cię z długu!

W grupie wielu scenariuszy, w których może dojść do umorzenia lub innego zakończenia zobowiązania, często zapomina się o drobnym przepisie. Nie wynika to ze znikomej doniosłości prawnej tej regulacji, ale raczej z rzadkości jej występowania w obrocie prawnym. Nie chcę, byś był moim dłużnikiem! Skoro jednym ze sposobów powstania zobowiązania […]

Prawo Cywilne

Zasada walutowości – ukłon w stronę dłużnika czy martwa regulacja?

Jest jedną z podstawowych zasad na gruncie zobowiązaniowej części Kodeksu Cywilnego. Wbrew pozorom dotyczy zagadnień ważkich i stosunkowo trudnych, chociażby ze względu na ilość transakcji o charakterze transgranicznym. Zasada walutowości została wprowadzona jako norma dyspozytywna – ratunek w sytuacji niepełnego uregulowania stosunków pomiędzy stronami. Czy aż tak pomaga? Treść zasady […]

Prawo Cywilne

Pokwitowanie – as w rękawie dłużnika

Wszystko, co robimy, zostawia ślady – odciski palców, ślady butów. A co w sytuacji spełnienia świadczenia? Wpłata pieniędzy, dostarczenie rzeczy, wykonanie pracy – nierzadko trudno o świadków tych wydarzeń czy niepodważalne dowody. Z pomocą przychodzi instytucja pokwitowania. Kto musi udowodnić wykonanie zobowiązania? Wykonanie zobowiązania, zgodnie z art. 6 KC, musi udowodnić […]

Prawo Cywilne

Odsetki za zwłokę czy za opóźnienie?

Zwłoka, opóźnienie, kara za zwłokę – to dla większości z nas terminy stosowane zamiennie. Chodzi o prostą sytuację – jest zobowiązanie, to trzeba zapłacić. Brak zapłaty w odpowiednim czasie wiąże się z pewnymi konsekwencjami. Ale czy to, jakich terminów użyjemy, ma jakieś znaczenie? Opóźnienie a zwłoka Nie każde opóźnienie w […]

Prawo Cywilne

Bezskuteczność czynności prawnej – czy nabywca może stracić to, co kupił?

Jeden podpis pod, nawet lakonicznie sformułowaną, umową sprzedaży i stajemy się właścicielem rzeczy. Wystarczy wizyta u notariusza i kilka kartek, żeby być nowym dysponentem wiele wartej nieruchomości. Czy tak łatwo nabytą rzecz można równie łatwo stracić? W pewnych sytuacjach tak. Stanie się tak, jeśli czynność prawna, w postaci umowy sprzedaży, […]

Cykle, Pozostałe

Elementarz prawa restrukturyzacyjnego – zgromadzenie wierzycieli

Zgromadzenie wierzycieli jest kolegialnym organem, w ramach którego wierzyciele mogą realizować swoje uprawnienia. Posiada ono kompetencje do decydowania o formie zaspokojenia swoich wierzytelności oraz dalszym losie dłużnika. Zgromadzenie wierzycieli zwołuje sędzia-komisarz, w kilku przewidzianych w ustawie przypadkach: w celu głosowania nad układem, w przypadku, gdy rada wierzycieli podejmie uchwałę o […]