Tag: domniemanie niewinności

11 stycznia 2021
Konstytucyjna zasada odpowiedzialności za czyn karalny
Konstytucja RP ustala zasady odpowiedzialności karnej. Dotyczą one samego procesu, jak i postępowania przed sądami. Czy każdy ma prawo do obrony?
8 stycznia 2021
Zasada domniemania niewinności
Jakie konsekwencje i obowiązki organów procesowych dla przebiegu procesu karnego wynikają z zasady domniemania niewinności?
7 stycznia 2021
Domniemanie prawne i faktyczne
Jakie znaczenie mają domniemania prawne i faktyczne w polskim systemie prawnym? Czy sąd związany jest domniemaniami? Dowiedz się więcej na kruczek.pl