Tag: dziecko

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

WSA: Obowiązek szczepienia dzieci to nie opresja ze strony państwa

W ostatnim czasie na popularności zyskują tak zwane „ruchy antyszczepionkowców”.  Należą do nich osoby uznające, że szczepienia jedynie osłabiają dzieci i mogą być szkodliwe dla ich organizmów. Najbardziej zagorzali przeciwnicy tej formy uodparniania dzieci na groźne choroby sprzeciwiają się ustawowemu obowiązkowi szczepień. Karani są za to grzywną. Wojewódzki Sąd Administracyjny […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zadośćuczynienie pieniężne – dziecko z czynu zabronionego

Polski ustawodawca kwestię możliwości przerwania ciąży w określonych wypadkach, uregulował w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  W myśl powyższej regulacji Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub […]

Pozostałe

Czy maluchy mogą spać bezpiecznie? Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy łóżeczka, kołyski, kojce i nosidełka są bezpieczne. Inspektorzy skontrolowali 343 partie produktów i wykryli nieprawidłowości w prawie 35 proc. z nich. Wątpliwości wzbudziły nieprawidłowe oznakowanie i braki w instrukcjach, a w kilku przypadkach – także wadliwa konstrukcja. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Uprowadzenie dziecka

W dniu 10 kwietnia 2018 roku ETS odpowiedział na pytania prejudycjalne dotyczące: pieczy nad dzieckiem; pojęcie „miejsca zwykłego pobytu” dziecka; orzeczenie wydane przez sąd innego państwa członkowskiego dotyczące miejsca zamieszkania dziecka; bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka; jurysdykcja w przypadkach uprowadzenia dziecka. Sprawa, na kanwie której doszło do wystosowania w/w pytań dotyczyła głównie […]

Pozostałe

Prawo babć i dziadków

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne dotyczące kwestii pojęcia „prawa do osobistej styczności z dzieckiem” – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i art. 2 pkt 7 i 10 – Prawo babć i dziadków do osobistej styczności z dzieckiem. Poprzez swe pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży do zbadania, czy prawo babć i dziadków do osobistej styczności z dzieckiem […]

Prawo Administracyjne, Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Jak zmienić nazwisko dziecka?

Zgodnie z regulacjami prawnymi, które ustanawia Kodeks rodzinny i opiekuńczy, dziecko nosi nazwisko obojga rodziców. Sytuacja komplikuje się jednak nieco, gdy rodzice dziecka nie mają tych samych nazwisk. Dziecko nosi wówczas nazwisko wskazane w zgodnych oświadczeniach rodziców. Jeżeli zaś brak jest takiego oświadczenia, dziecko nosi nazwisko powstałe z połączenia (za […]

Prawo Cywilne

Uznanie ojcostwa dziecka

Uznanie ojcostwa dziecka może mieć miejsce tylko wtedy, gdy nie zachodzi domniemanie, że ojcem dziecka jest mąż jego matki albo gdy takie domniemanie zostało obalone na skutek powództwa o zaprzeczenie ojcostwa. Instytucja uznania ojcostwa dotyczy wobec tego przede wszystkim dzieci, które nie narodziły się w trakcie trwania małżeństwa. Domniemanie pochodzenia […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Wypadek samochodowy a zadośćuczynienie

W przedmiotowej sprawie kierujący samochodem osobowym, zjeżdżając na przeciwległy pas ruchu, nie udzielił pierwszeństwa przejazdu, jadącemu tym pasem samochodowi. Doprowadził do czołowego zdarzenia pojazdów, w następstwie czego ojciec powoda poniósł śmierć. Sprawca wypadku został skazany. Samochód sprawcy w dniu zdarzenia był ubezpieczony w zakresie odpowiedzialności cywilnej w pozwanej spółce. Przed […]

Podatki

Samotni rodzice mają kłopoty z ulgami podatkowymi. RPO pisze do Minister Finansów

Obywatele skarżą się, że nie jest jasne, który z rozwiedzionych rodziców ma prawo do skorzystania z podatkowej ulgi prorodzinnej. Problemy dotyczą też preferencyjnego rozliczania podatku przez osobę samotnie wychowującą dziecko – warunkiem jest brak jakiegokolwiek wsparcia drugiego rodzica. Rzecznik Praw Obywatelskich wystąpił w tej sprawie do minister finansów Teresy Czerwińskiej Skargi […]