Tag: dziecko

Pozostałe

Porwanie dziecka przez nieuprawnionego rodzica. Jak je odzyskać?

Niedawno weszły w życie nowe przepisy regulujące problematykę odzyskiwania dziecka uprowadzonego przez nieuprawnionego rodzica poza granice kraju (można przeczytać o tym tutaj). Dają one prawowitemu opiekunowi wskazówki, jak ma w tej trudnej sytuacji postąpić. Pozwalają przy tym skutecznej chronić dobro małoletniego. Jak wygląda procedura tzw. powrotu dziecka? Konwencja haska przeciwko […]

Prawa Człowieka, Prawo Karne

Problem więzień nieprzystosowanych dla odwiedzających matek z dziećmi

Matki z małymi dziećmi nie mogą na widzenia z osobami bliskimi w więzieniach wnosić żywności dla dzieci czy jednorazowych pieluszek. Mleko w buteleczce lub słoiczek z jedzeniem powinny być dopuszczalne, skoro małe dzieci mają różne obostrzenia czy ograniczenia pokarmowe – uważa Rzecznik Praw Obywatelskich. Przy salach widzeń powinny być zaś […]

Podatki

Fiskus sprawdzi, kto może skorzystać z ulgi na dziecko

Żeby skorzystać z ulgi na dziecko, nie wystarczy utrzymywanie z podopiecznym kontaktów. Należy ponadto wykonywać władzę rodzicielską. Ministerstwo Finansów podkreśliło ponadto, że – szczególnie po rozwodzie – konieczna jest kontrola i weryfikacja tego, kto rzeczywiście zajmuje się dzieckiem. Ministerstwo Finansów wyraziło ten pogląd w odpowiedzi na interpelację nr 25045. Zdaniem […]

Prawo Rodzinne i Opiekuńcze

Chronimy prawa polskich dzieci – ruszają nowe sądy specjalistyczne

27 sierpnia weszła w życie przygotowana w Ministerstwie Sprawiedliwości ustawa, która reformuje postępowanie z wnioskami o przekazanie dziecka za granicę, wynikającymi z Konwencji Haskiej. Nowe rozwiązania mają sprawić, że żadne polskie dziecko nie zostanie oddane w niewłaściwe ręce. Tego typu sprawy w mniejszym stopniu będą odbijać się na najmłodszych. Zmieniamy […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne

WSA: Obowiązek szczepienia dzieci to nie opresja ze strony państwa

W ostatnim czasie na popularności zyskują tak zwane „ruchy antyszczepionkowców”.  Należą do nich osoby uznające, że szczepienia jedynie osłabiają dzieci i mogą być szkodliwe dla ich organizmów. Najbardziej zagorzali przeciwnicy tej formy uodparniania dzieci na groźne choroby sprzeciwiają się ustawowemu obowiązkowi szczepień. Karani są za to grzywną. Wojewódzki Sąd Administracyjny […]

Orzecznictwo, Prawo Cywilne

Zadośćuczynienie pieniężne – dziecko z czynu zabronionego

Polski ustawodawca kwestię możliwości przerwania ciąży w określonych wypadkach, uregulował w ustawie z dnia 7 stycznia 1993 r. o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.  W myśl powyższej regulacji Przerwanie ciąży może być dokonane wyłącznie przez lekarza, w przypadku gdy: ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub […]

Ochrona Konkurencji i Konsumentów

Czy maluchy mogą spać bezpiecznie? Kontrola Inspekcji Handlowej

Inspekcja Handlowa sprawdziła, czy łóżeczka, kołyski, kojce i nosidełka są bezpieczne. Inspektorzy skontrolowali 343 partie produktów i wykryli nieprawidłowości w prawie 35 proc. z nich. Wątpliwości wzbudziły nieprawidłowe oznakowanie i braki w instrukcjach, a w kilku przypadkach – także wadliwa konstrukcja. Inspekcja Handlowa na zlecenie Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów […]

Orzecznictwo, Prawo Administracyjne, Prawo Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

Świadczenie pielęgnacyjne dla matki-opiekunki niepełnosprawnego dziecka

Matka opiekująca się dorosłym synem z niepełnosprawnością nie dostanie świadczenia pielęgnacyjnego (dziś to 1477 zł), bo pobiera wcześniejszą emeryturę (854 zł). We wtorek Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę kasacyjną kobiety, do której przyłączył się Rzecznik Praw Obywatelskich, wnosząc o prokonstytucyjną wykładnię przepisów. NSA uznał, że nie jest uprawniony do prokonstytucyjnej […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Uprowadzenie dziecka

W dniu 10 kwietnia 2018 roku ETS odpowiedział na pytania prejudycjalne dotyczące: pieczy nad dzieckiem; pojęcie „miejsca zwykłego pobytu” dziecka; orzeczenie wydane przez sąd innego państwa członkowskiego dotyczące miejsca zamieszkania dziecka; bezprawne uprowadzenie albo zatrzymanie dziecka; jurysdykcja w przypadkach uprowadzenia dziecka. Sprawa, na kanwie której doszło do wystosowania w/w pytań dotyczyła głównie […]

Orzecznictwo, Prawo Unijne

Prawo babć i dziadków

W przedmiotowej sprawie Europejski Trybunał Sprawiedliwości odpowiedział na pytanie prejudycjalne dotyczące kwestii pojęcia „prawa do osobistej styczności z dzieckiem” – Artykuł 1 ust. 2 lit. a) i art. 2 pkt 7 i 10 – Prawo babć i dziadków do osobistej styczności z dzieckiem. Poprzez swe pytanie prejudycjalne sąd odsyłający dąży do zbadania, czy prawo babć i dziadków do osobistej styczności z dzieckiem […]