Tag: Encyklopedia Prawa

16 września 2021
Definicja i znaczenie szkody w prawie cywilnym
Czym właściwie jest szkoda w rozumieniu prawa cywilnego? Jakie przepisy o tym mówią? Dowiedz się więcej na temat szkody majątkowej i niemajątkowej.
14 września 2021
Odszkodowanie – czym jest i kiedy należy się poszkodowanemu?
Odszkodowanie ma zrekompensować poniesioną szkodę. Kiedy można wystąpić z roszczeniem odszkodowawczym i co należy wiedzieć o odszkodowaniu?
13 września 2021
Siła wyższa - definicja, zapisy umowne i skutki jej wystąpienia
Siła wyższa jest znanym pojęciem, jednak jej definicja sprawia kłopot wielu osobom. Jak zastrzec ją w umowie poprzez odpowiednie klauzule?
4 lutego 2021
Akt oskarżenia i oskarżyciel w prawie karnym
Akt oskarżenia - pojęcie z zakresu prawa karnego. Jakie są rodzaje aktów oskarżenia? Kim jest oskarżyciel publiczny a kim prywatny?
20 stycznia 2020
Encyklopedia Prawa - Precedens
Potocznie, „precedens” to coś nowego, coś co dotychczas się nie zdarzyło i zapewne szybko się nie powtórzy. Czy jest to zgodne z prawniczą definicją słowa?
27 grudnia 2019
Kiedy orzeka się przepadek?
Jakie są przesłanki orzeczenia przepadku? Czy przepadek może dotyczyć przedsiębiorstwa? Dowiedz się więcej na temat przepadku.
11 grudnia 2019
Na czym polegają oględziny?
Oględziny są czynnością polegającą na zmysłowym zapoznaniu się z miejscem, osobą lub rzeczą. W jakich przypadkach dochodzi do oględzin?
27 sierpnia 2019
Paserstwo – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Paserstwo jest przestępstwem zależnym od zaistnienia innego przestępstwa przeciwko mieniu, w wyniku którego sprawca uzyskuje cudzą rzecz. Co grozi za paserstwo?
6 sierpnia 2019
Występek o charakterze chuligańskim – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Z uwagi na znaczną szkodliwość społeczną czynów chuligańskich, prawo przewiduje za nie surowszą odpowiedzialność. Czym jest występek o charakterze chuligańskim?
30 lipca 2019
Groźba karalna – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Groźba karalna należy do przestępstw przeciwko wolności. Jej forma pozostaje bez znaczenia. Może przybierać postać ustną, pisemną lub być wyrażona gestem.