Tag: encyklopedia prawa

27 sierpnia 2019
Paserstwo – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Paserstwo jest przestępstwem zależnym od zaistnienia innego przestępstwa przeciwko mieniu, w wyniku którego sprawca uzyskuje cudzą rzecz. Co grozi za paserstwo?
6 sierpnia 2019
Występek o charakterze chuligańskim – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Z uwagi na znaczną szkodliwość społeczną czynów chuligańskich, prawo przewiduje za nie surowszą odpowiedzialność. Czym jest występek o charakterze chuligańskim?
30 lipca 2019
Groźba karalna – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Groźba karalna należy do przestępstw przeciwko wolności. Jej forma pozostaje bez znaczenia. Może przybierać postać ustną, pisemną lub być wyrażona gestem.
24 lipca 2019
Nadzwyczajne złagodzenie kary – kiedy może mieć zastosowanie?
Nadzwyczajne złagodzenie kary stanowi instrument zapewniający elastyczność niezbędną podczas orzekania o wymiarze kary. Kiedy sąd może po niego sięgnąć?
23 lipca 2019
Kiedy może dojść do nadzwyczajnego obostrzenia kary?
W polskim prawie karnym istnieje możliwość zmodyfikowania ustawowo narzuconego wymiaru kar. Kiedy może dojść do nadzwyczajnego obostrzenia kary?
17 lipca 2019
Odstępne - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Odstępne sprowadza się do umownego określenia sumy pieniężnej, której zapłata umożliwia skorzystanie przez stronę z prawa do odstąpienia od umowy. 
10 lipca 2019
Alibi – cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Alibi w języku łacińskim oznacza „gdzie indziej”. Pomaga ono podejrzanemu udowodnić przed organami procesowymi swoją niewinność. Przeczytaj więcej o alibi.
4 lipca 2019
Agio - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Kodeks spółek handlowych przewiduje zakaz obejmowania udziałów po cenie niższej niż ich wartość nominalna. Kiedy mamy do czynienia z tzw. agio?
27 czerwca 2019
Skarga pauliańska - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia prawa
Skarga pauliańska sprowadza się do ochrony wierzyciela w razie niewypłacalności dłużnika. Jakie przesłanki należy spełnić, by można było z niej skorzystać?
25 czerwca 2019
Akt oskarżenia - cechy, pojęcie, funkcja. Encyklopedia Prawa
Akt oskarżenia - pojęcie z zakresu prawa karnego. Czym jest zwykły akt oskarżenia a czym szczególny? Kto może go wnieść do sądu?